Nâng cao chất lượng, hiệu quả quan trắc môi trường tại Hải Dương và Quảng Ninh

author 05:38 27/05/2024

(VietQ.vn) - Việc đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đã góp phần giám sát, đánh giá chất lượng nước, khí thải.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hải Dương, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 54 trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục truyền số liệu về Sở và Bộ TN&MT. Ngoài ra, UBND tỉnh đã đầu tư lắp đặt 10 trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường không khí xung quanh tại 71 vị trí thuộc các khu vực có nhiều nguồn phát sinh khí thải. Tần suất quan trắc là 4 lần/năm.

Kiểm soát các nguồn thải trong hoạt động sản xuất được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương chú trọng triển khai. Ảnh: TC Thiên nhiên và Môi trường.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 34 doanh nghiệp có nguồn thải lớn đã lắp đặt 82 trạm quan trắc tự động, trong đó có 28 trạm quan trắc nước thải và 54 trạm quan trắc khí thải. Dữ liệu quan trắc môi trường tự động của 82 trạm này được truyền về trạm Trung tâm Điều hành và quản lý cơ sở dữ liệu của Sở TN&MT.

Kết quả theo dõi, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường tự động của 82 trạm quan trắc trong năm 2023 cho thấy, cơ bản các thông số quan trắc truyền về sở ổn định. Các nguồn xả thải lớn của các doanh nghiệp cơ bản đã được theo dõi, kiểm soát, giảm tình trạng phát sinh sự cố xả thải của các doanh nghiệp.

Tại một số doanh nghiệp, có những thời điểm có thông số vượt quy chuẩn môi trường cho phép, mất kết nối số liệu về sở hoặc có số liệu bất thường. Cán bộ theo dõi, quản lý đã trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp và yêu cầu kiểm tra, khắc phục kịp thời.

Theo chia sẻ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động cũng như việc đầu tư, vận hành hệ thống này khá tốn kém nhưng phát huy hiệu quả cao trong việc kiểm soát chất lượng nguồn thải, giúp doanh nghiệp có những giải pháp vận hành, điều chỉnh kịp thời. Hầu hết tại các doanh nghiệp sẽ bố trí nhân lực để theo dõi quá trình vận hành của hệ thống quan trắc.

Tại Quảng Ninh, hiện có 171 trạm quan trắc môi trường tự động. Các thông số từ các trạm được truyền trực tiếp về Trung tâm Quan trắc TN&MT (Sở TN&MT Quảng Ninh). Thông qua theo dõi số liệu quan trắc môi trường tự động tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, Sở TN&MT tỉnh đã phát hiện các trường hợp xả thải vượt giới hạn cho phép, có văn bản nhắc nhở các đơn vị có các giải pháp đảm bảo không tái diễn, kịp thời kiểm soát ô nhiễm môi trường; đồng thời là căn cứ để xử lý vi phạm hành chính trong các trường hợp có số liệu vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn hiện hành.

Chất lượng môi trường không khí được cập nhật tự động, tức thời trên Cổng thông tin quan trắc môi trường. Sở TN&MT Quảng Ninh

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 có 80 trạm, điểm quan trắc môi trường không khí.

Đến năm 2030 có khoảng 127 trạm, điểm quan trắc môi trường nước mặt, nước thải; 8 điểm quan trắc định kỳ môi trường nước dưới đất; 80 trạm, điểm quan trắc môi trường không khí; 47 điểm quan trắc định kỳ môi trường đất; 106 trạm, điểm quan trắc môi trường nước biển ven bờ; 44 điểm quan trắc định kỳ môi trường trầm tích; 26 điểm quan trắc nhựa và vi nhựa; 3 trạm, điểm quan trắc môi trường phóng xạ; 14 điểm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu.

Nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường, cùng với các giải pháp đồng bộ khác sẽ góp phần thực hiện tốt mục tiêu đề ra, nâng cao chất lượng môi trường, đời sống nhân dân.

Duy Trinh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang