Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT từ việc cải cách thủ tục hành chính

author 17:53 23/11/2019

(VietQ.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, ngành y tế đã có nhiều biện pháp, trong đó có cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm phiền hà cho người dân, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin…

Từ năm 1992, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đã được triển khai thực hiện bằng việc ban hành các nghị định của Chính phủ về thực hiện BHYT. Năm 2008, Luật BHYT đã được Quốc hội khóa 12 thông qua. Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc lấy ngày 1/7 hằng năm là “Ngày BHYT Việt Nam”.

Theo ông Phan Văn Toàn - Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) lý do tỷ lệ tham gia BHYT gia tăng nhanh, vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao có liên quan đến chính sách và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tuyên truyền vận động có hiệu quả, chất lượng khám chữa bệnh BHYT, sự hài lòng của người bệnh ngày càng tăng, người dân đã tin tưởng vào chính sách BHYT...Về quyền lợi của người tham gia BHYT, do người tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác nhau có các mức hưởng BHYT khác nhau: Người nghèo, đối tượng ưu đãi xã hội, trẻ em được hưởng 100%; người cận nghèo, người nghỉ hưu hưởng mức 95%, và người lao động hưởng 80%.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT từ việc cải cách thủ tục hành chính. 

Quyền lợi BHYT (thuốc, vật tư y tế, kỹ thuật y tế...) được xác định trên cơ sở mức đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT, sự thay đổi về mô hình bệnh tật, sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế, khả năng cân đối quỹ BHYT và khả năng chi trả của người tham gia, nhất là hướng tới mục tiêu giảm chi tiền túi từ hộ gia đình cho chi tiêu y tế.

Nhìn chung, quyền lợi về khám chữa bệnh BHYT tương đối toàn diện và ngày càng được mở rộng. Danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật được sử dụng theo năng lực chuyên môn, tuyến chuyên môn kỹ thuật, vừa để đảm bảo quyền lợi của người có thẻ khi đến cơ sở y tế, vừa là yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế.

Cùng với việc mở rộng số lượng người tham gia BHYT, ngành y tế cũng tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT với hàng loạt biện pháp đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh như: Lấy người bệnh làm trung tâm; đổi mới về quản lý, cách làm và phương pháp kiểm tra, đánh giá bệnh viện hàng năm; triển khai các đề án giảm tải, bác sĩ gia đình. Đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, quản lý BHYT để giảm thủ tục, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, thực hiện công khai, minh bạch các khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả.

BHXH Việt Nam cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ của Ngành phù hợp với các quy định, quy trình nghiệp vụ mới ban hành. 

Nói về định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Đào Việt Ánh – Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, cơ quan này vừa trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDLQG có liên quan”.

BHXH Việt Nam cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ của Ngành phù hợp với các quy định, quy trình nghiệp vụ mới ban hành. Triển khai mạnh mẽ Hệ thống thu nộp, chi trả điện tử BHXH, Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH. Ngành sẽ đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; số hóa văn bản, tài liệu trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; kịp thời cập nhật, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số theo các quy định mới tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/1/2019 của Bộ Nội vụ.

Để đảm bảo quyền lợi KCB BHYT, theo ông Đào Việt Anh, BHXH Việt Nam tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin giám định điện tử BHYT, giám sát chi phí KCB BHYT, phát hiện kịp thời các gia tăng bất thường chi phí KCB BHYT trên toàn quốc. Từ những CSDL trên Hệ thống, BHXH Việt Nam sẽ phân tích tình hình chi KCB để các cơ sở y tế chủ động kiểm soát, điều chỉnh chi hợp lý; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng quỹ KCB BHYT.

Bảo hiểm y tế: Chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc(VietQ.vn) - Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, vì mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang