Những điều cần biết về kiểm tra, giám sát thực hiện dán nhãn năng lượng

author 17:37 13/04/2017

(VietQ.vn) - Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm quy định dán nhãn năng lượng đối với các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng trước khi đưa ra thị trường, đưa ra lưu thông.

Sự kiện: Tư vấn pháp luật vietq

Việc kiểm tra, giám sát thực hiện dán nhãn năng lượng đã được quy định cụ thể tại Điều 8 Thông tư số 36/2016/TT-BCT.

Những điều cần biết về kiểm tra, giám sát thực hiện dán nhãn năng lượng

Những điều cần biết về kiểm tra, giám sát thực hiện dán nhãn năng lượng. Ảnh minh họa 

Cụ thể:

Việc kiểm tra, giám sát thực hiện dán nhãn năng lượng sẽ theo định kỳ hoặc đột xuất, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra việc dán nhãn năng lượng của doanh nghiệp.

Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, doanh nghiệp thực hiện dán nhãn năng lượng có trách nhiệm lập báo cáo về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị đã được sản xuất, tiêu thụ và được dán nhãn năng lượng trong năm theo mẫu tại Phụ lục 3 và gửi về Bộ Công Thương và Sở Công Thương.

Quy trình đăng ký dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng(VietQ.vn) - Quy trình đăng ký dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng được quy định tại Thông tư số 36/2016/TT-BCT.

Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, các tổ chức thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị đã được thử nghiệm để dán nhãn năng lượng theo mẫu tại Phụ lục 4 và gửi về Bộ Công Thương.

Ninh Lan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang