Khái niệm li-xăng trong chuyển quyền sở hữu trí tuệ

author 19:12 21/12/2015

(VietQ.vn) - Li-xăng là việc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cho phép người khác sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình, trong khi vẫn tiếp tục giữ quyền sở hữu các quyền đó.

Sự kiện: SỞ HỮU TRÍ TUỆ - PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Li-xăng là gì?

Một công nghệ được bảo hộ sở hữu trí tuệ có thể được khai thác thương mại một cách trực tiếp bởi chính chủ sở hữu thông qua việc sản xuất sản phẩm mới hoặc cải tiến, hoặc chuyển giao công nghệ đó thông qua việc bán, tặng hay chuyển giao quyền sử dụng (hay còn gọi là li-xăng) công nghệ đó cho người khác.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, li-xăng nghĩa là chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, li-xăng nghĩa là chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Theo đó, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (li-xăng) là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp (bên chuyển quyền sử dụng – thường được gọi là bên giao) cho phép tổ chức, cá nhân khác (bên nhận  quyền sử dụng – thường được gọi là bên nhận) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó. “Đối tượng sở hữu công nghiệp” có thể là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

Người có độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là (1) Chủ sở hữu công nghiệp (tức là chủ Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đó); hoặc là (2) Bên nhận li-xăng độc quyền (tức là người được Chủ sở hữu công nghiệp chuyển giao độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp). Cần hiểu sở hữu công nghiệp là một phần của quyền sở hữu trí tuệ.

“Văn bằng bảo hộ”có thể là Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Hiểu một cách ngắn gọn, li-xăng là việc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (người cấp li-xăng) cho phép người khác (người nhận li-xăng) sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình, trong khi vẫn tiếp tục giữ quyền sở hữu các quyền đó.

Sau khi li-xăng, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiếp tục nắm giữ các quyền đó

Sau khi li-xăng, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiếp tục nắm giữ các quyền đó

Các loại li-xăng cơ bản

Việc cho phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ thường được thực hiện thông qua một thỏa thuận bằng văn bản, trong đó mục đích, phạm vi lãnh thổ và thời hạn chuyển giao quyền đã được các Bên xác định và nhất trí. Thỏa thuận bằng văn bản này được gọi là “hợp đồng li-xăng”. Có 3 loại li-xăng là li-xăng nhận quyền, li-xăng cấp quyền và li-xăng trao đổi.

- Li-xăng nhận quyền là việc một doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ từ người khác. Li-xăng nhận công nghệ là việc doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ từ tổ chức khác, như trường đại học, viện nghiên cứu, một công ty hoặc cá nhân khác.

- Li-xăng cấp quyền là việc doanh nghiệp chuyển giao công nghệ của họ cho doanh nghiệp khác để sản xuất sản phẩm, để tiếp tục cải tiến công nghệ hoặc để mở rộng ứng dụng hiện có của công nghệ.

- Li-xăng trao đổi diễn ra khi hai bên cùng li-xăng công nghệ của họ cho nhau.

Vì sao cần có li-xăng?

Chủ sở hữu trí tuệ có độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong thời hạn bảo hộ (thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ) trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tổ chức, cá nhân khác muốn sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đang trong thời gian bảo hộ nhằm mục đích thương mại phải được Chủ sở hữu công nghiệp cho phép (chuyển quyền sử dụng sở hữu trí tuệ), thông thường dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ.

Chuyển quyền sử dụng sở hữu trí tuệ mang lại lợi ích cho cả người cấp li-xăng, người nhận li-xăng và toàn xã hội

Chuyển quyền sử dụng sở hữu trí tuệ mang lại lợi ích cho cả người cấp li-xăng, người nhận li-xăng và toàn xã hội

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là một hình thức khai thác quyền sở hữu công nghiệp, qua đó chủ sở hữu trí tuệ thu về một khoản tiền (phí chuyển quyền sử dụng ) hoặc lợi ích vật chất khác mà không phải trực tiếp sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Hình thức này đặc biệt thích hợp đối với những chủ sở hữu công nghiệp không hoạt động kinh doanh hoặc không có năng lực kinh doanh.

Chuyển quyền sử dụng còn góp phần phổ biến công nghệ, nâng cao hiệu quả đầu tư nghiên cứu - triển khai, hạn chế độc quyền và thúc đẩy việc tạo ra công nghệ mới. Vì vậy, có thể nói rằng, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đem lại lợi ích cho cả chủ sở hữu trí tuệ, người được chuyển quyền sử dụng và toàn xã hội nói chung.

Phan Huyền

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang