Sửa đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn, thúc đẩy hệ thống thoát nước bền vững

author 06:19 11/08/2022

(VietQ.vn) - Bộ Xây dựng đang tiến hành sửa đổi, thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm thúc đẩy các hệ thống thoát nước bền vững.

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng làm thay đổi mặt bằng đô thị. Các bề mặt bị bê tông hóa làm giảm khả năng thấm nước và thoát nước tự nhiên; đồng thời làm tăng tốc độ dòng chảy bề mặt khi mưa lớn. Hệ thống thoát nước quá tải dẫn đến ngập úng cục bộ xảy ra thường xuyên hơn. 

Theo Bộ Xây dựng, về lĩnh vực thoát nước, các Bộ, ngành đã ban hành cơ bản các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tiêu thoát nước. Tính đến thời điểm hiện tại cả nước có 23/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt quy hoạch chuyên ngành thoát nước; trong đó, 5/5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) đã phê duyệt quy hoạch chuyên ngành thoát nước theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Đối với phương án thoát nước mưa bền vững là một trong các giải pháp thiết kế kỹ thuật đối với công trình thoát nước, hiện nay Bộ Xây dựng đang tiến hành sửa đổi, thay thế các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật như: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật; Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 7957:2008 về Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình; trong đó có yêu cầu kỹ thuật phải thích ứng với biến đổi khí hậu, khuyến khích các đô thị áp dụng hệ thống thoát nước bền vững.

Ảnh minh hoạ

Thời gian vừa qua, tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Xây dựng đã hỗ trợ 03 đô thị: Cà Mau, Rạch Giá và Long Xuyên lập quy hoạch thoát nước có lồng ghép các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; thiết kế, xây dựng thí điểm xử lý 03 điểm ngập úng cục bộ triển khai mô hình thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững.

Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững đã được thực thi tại Cà Mau, Rạch giá và Long Xuyên (xây dựng trong thời gian từ năm 2017 - 2019), đến nay đã bước đầu thu được những đánh giá và kinh nghiệm phù hợp cho giải pháp này tại Việt Nam.

Sau quá trình thí điểm, Bộ Xây dựng cũng xuất bản các ấn phẩm liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải như Hướng dẫn áp dụng thiết kế Hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững (Nhà xuất bản Xây dựng, năm 2019); Hướng dẫn lập Quy hoạch thoát nước đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu (Nhà xuất bản Xây dựng, năm 2020).

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022, trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan, địa phương có vùng đô thị lớn (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...) rà soát, đánh giá thực trạng thoát nước, ngập úng đô thị để có phương án, giải pháp hiệu quả chống ngập úng đô thị nhằm ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Do vậy, hiện nay Bộ Xây dựng triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng thoát nước, ngập úng đô thị trong đó tiếp tục xem xét ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể liên quan đến giải pháp thoát nước mưa bền vững.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang