Tiềm năng của xu hướng bảo đảm hóa tài sản trí tuệ hiện nay

author 08:06 16/12/2015

(VietQ.vn) - Do sở hữu trí tuệ ngày càng sinh ra nhiều lợi nhuận hơn cho doanh nghiệp hơn nên cơ hội để thế chấp tài sản trí tuệ cũng sẽ nhiều lên.

Sự kiện: Phát triển Tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ là gì?

Tài sản trí tuệ là kết quả của lao động trí tuệ phát sinh từ hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ của các tổ chức, cá nhân thuộc các đơn vị trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật. Tài sản trí tuệ là các dạng sản phẩm hữu hình và vô hình bao gồm:

Tài sản trí tuệ là lĩnh vực được ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm và chú trọng phát triển

Tài sản trí tuệ là lĩnh vực được ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm và chú trọng phát triển

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật,khoa học, sách, giáo trình, bài giảng, bài báo được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Tác phẩm phái sinh nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh; cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

- Kết quả các công trình NCKH (chương trình, dự án, đề tài KHCN các cấp,..); Tiến bộ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền công nhận cho phép ứng dụng tại các địa bàn sản xuất.

- Cơ sở dữ liệu, chương trình máy tính, tài liệu kỹ thuật và các tài sản khác (giải pháp hữu ích và cả  những ý tưởng  có khả năng tạo ra sản phẩm hữu hình đáng giá); Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

- Các giống cây trồng.

- Các sáng chế, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất.

- Quy trình công nghệ; các bí mật kinh doanh.

Sử dụng tài sản trí tuệ để vay vốn đầu tư đang là một xu hướng ở nhiều nước phát triển

Sử dụng tài sản trí tuệ để vay vốn đầu tư đang là một xu hướng ở nhiều nước phát triển

- Linh phụ kiện  mới, các máy móc, thiết bị mới chế tạo.

- Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, giấy chứng nhận bản quyền tác giả.

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền pháp lý của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ và các quyền liên quan. Tài sản trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan là đối tượng của công tác quản lý sở hữu trí tuệ.

Bảo đảm hóa tài sản trí tuệ

Cho vay một phần hoặc toàn bộ dựa vào các tài sản trí tuệ là thực tế hiện nay ở các nước phát triển. Ngày càng có nhiều khoản vay thương mại ký quỹ và vay ngân hàng với thế chấp là lợi ích về sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong doanh nghiệp kinh doanh về âm nhạc, các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa vào Internet và các khu vực công nghệ cao.

Thông thường, việc thế chấp liên quan đến khả năng đóng góp tài chính của các tài sản khác nhau và đưa lại những đảm bảo mới cho các tài sản đó. Về nguyên tắc, các tài sản này có thể là bất kỳ yêu cầu nào có khả năng sinh ra tiền, hoặc thậm chí loại bỏ những khoản tiền nhận được trong tương lai.

Tuy vậy, thị trường thế chấp tài sản trí tuệ còn nhỏ do số lượng người mua và bán hạn chế

Tuy vậy, thị trường thế chấp tài sản trí tuệ còn nhỏ do số lượng người mua và bán hạn chế

Do đó có thể thế chấp cho các khoản thanh toán nhuận bút trong tương lai từ việc li-xăng một sáng chế, nhãn hiệu hoặc bí mật thương mại, hay từ việc viết nhạc hoặc quyền ghi âm của một nhạc sĩ. Trên thực tế, một trong những thế chấp nổi tiếng trong thời gian gần đây liên quan đến việc thanh toán nhuận bút của một nhạc sĩ rock Mỹ tên là David Bowie.

Hiện tại, thị trường thế chấp dựa trên tài sản sở hữu trí tuệ còn nhỏ do số lượng người bán và người mua còn hạn chế. Tuy nhiên, nếu sự phát triển hiện nay của trao đổi sở hữu trí tuệ qua Internet là một dấu hiệu thì vấn đề duy nhất là thời gian trước khi mọi thứ có liên quan sẽ làm tăng lợi ích và khả năng sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ để tài trợ cho các doanh nghiệp mới thành lập hoặc mở rộng. Do sở hữu trí tuệ ngày càng sinh ra nhiều tiền hơn nên cơ hội để thế chấp tài sản trí tuệ cũng sẽ nhiều lên.

Vân Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang