Tập trung hỗ trợ các địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

author 06:13 18/11/2022

(VietQ.vn) - Bên cạnh tổng vốn ngân sách Trung ương bố trí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội phê duyệt là 39.632 tỷ đồng, Chính phủ đang trình Quốc hội cho phép bổ sung thêm 88,6 triệu USD tương đương khoảng 2.050 tỷ đồng vốn vay Ngân hàng ADB thực hiện chương trình.

Ngày 17/11/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”. 

 Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, có 6 Chương trình chuyên đề được triển khai, gồm: Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới, hướng tới Nông thôn mới thông minh; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; Chương trình phát triển du lịch nông thôn; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng Nông thôn mới.

“Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” phấn đấu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ đã bố trí phân bổ vốn ngân sách Trung ương và huy động nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, tổng vốn ngân sách trung ương bố trí thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội phê duyệt là 39.632 tỷ đồng, gồm 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư và 9.632 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp. Trong đó, đến thời điểm này đã phân bổ 30.000 tỷ đồng, bao gồm 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 3.000 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp.

Hiện nay, Chính phủ đã có báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV xem xét quyết định về phương án phân bổ nốt 9.632 tỷ đồng (3.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 6.632 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp) còn lại của Chương trình.

Đồng thời, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung thêm 88,6 triệu USD (tương đương khoảng 2.050 tỷ đồng) vốn vay ADB để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn. Nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho 16 tỉnh tham gia thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.

Đề cập về Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình năm 2023, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết tổng vốn ngân sách trung ương giao thực hiện Chương trình năm 2023 dự kiến là 10.235 tỷ đồng, gồm: vốn đầu tư phát triển là 8.025 tỷ đồng (trong đó có 7.000 tỷ đồng vốn trong nước, 1.025 tỷ đồng vốn nước ngoài của Chương trình vốn vay ADB); kinh phí sự nghiệp là 2.210 tỷ đồng.

Các tỉnh cần chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động nguồn lực hợp pháp để thực hiện mục tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai, thực hiện kế hoạch vốn được giao theo đúng quy định.

Đối với 1.025 tỷ đồng vốn nước ngoài của Chương trình vốn vay ADB, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoàn thiện phương án phân bổ chi tiết báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trước ngày 31/3/2023, để có cơ sở giao các địa phương triển khai thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, phạm vi của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn nông thôn của cả nước bao gồm 644 đơn vị cấp huyện của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 74 huyện nghèo thuộc phạm vi thực hiện của Chương trình Mục tiêu giảm nghèo bền vững. Chương trình “phủ sóng” đến 8.227 xã, trong đó có 1.458 xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, và 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam yêu cầu các địa phương khi sử dụng vốn Nông thôn mới phải đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật. Ưu tiên hỗ trợ cho các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các xã an toàn khu, xã đạt dưới 15 tiêu chí.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang