Tổng công ty Cơ khí xây dựng bị xử phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin

author 16:36 08/04/2022

(VietQ.vn) - Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Công ty cổ phần vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với số tiền 70 triệu đồng.

Theo đó, Tổng công ty Cơ khí xây dựng-Công ty cổ phần (địa chỉ tại 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bị phạt hành chính theo Quyết định số 60/QĐ-XPVPHC, với số tiền 70 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty đã không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất quý II/2017; Báo cáo tài chính hợp nhất quý III, IV/2017; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (họp ngày 30/5/2019); Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (họp ngày 27/11/2019); Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2020 và quý I/2021; Báo cáo thường niên năm 2020.

Tổng công ty Cơ khí xây dựng bị xử phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin. Ảnh minh họa. 

Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2016 và 2017; Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tài chính tổng hợp quý I, III/2017; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất quý IV/2017; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/7/2017; Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2018, 2019; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019; Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét tổng hợp và hợp nhất năm 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất quý I, II, III, IV năm 2019 và 2020; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020; Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (họp ngày 29/6/2020); Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (họp ngày 17/12/2019).

Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất quý IV/2017;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2017; Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất quý I, II, IV/2019, quý II/2020, quý I/2021; Báo cáo tài chính bán niên tổng hợp và hợp nhất đã được soát xét năm 2019, 2020; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã kiểm toán năm 2018, 2019; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính tổng hợp quý IV/2018; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất quý III/2019, quý I, III, IV/2020; Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2020; Nghị quyết Hội đồng quản trị (ngày 1/3/2019); Thay đổi nhân sự (ngày 11/4/2019); Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 29/6/2019).

Mai Phương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang