Tuyên Quang áp dụng hệ thống quản lý ISO vào hoạt động của cấp xã

author 14:41 04/07/2022

(VietQ.vn) - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện nay toàn tỉnh đã có nhiều địa phương áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cấp xã.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Đề tài khoa học, công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hoạt động xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Tuyên Quang” vừa được tiến hành nghiệm thu.

Đề tài được thực hiện từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2022, tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận, điều tra, khảo sát trên địa bàn 7 huyện, thành phố; tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu, đánh giá thực trạng xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã.

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, việc nghiên cứu các giải pháp nâng cao hoạt động xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng là nhiệm vụ cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Quá trình thực hiện, đơn vị thực hiện đã xây dựng 2 mô hình xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 10 UBND cấp xã tại các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Hàm Yên.

Tuyên Quang áp dụng hệ thống quản lý ISO vào hoạt động của UBND xã 

Đề tài đã xây dựng 6 báo cáo chuyên đề; đề xuất 7 giải pháp nâng cao hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã.

Được biết, hiện nay toàn tỉnh Tuyên Quang có 136/138 UBND cấp xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015). Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong chuẩn hóa quy trình hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, đảm bảo chính xác, giảm thời gian, chi phí cho người dân; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước cấp cơ sở.

Trong đó nổi bật có UBND xã Tri Phú (Chiêm Hóa) hiện đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với 111 thủ tục hành chính thuộc 11 lĩnh vực chuyên môn đã được xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng như: Văn hóa, thể thao; lao động - thương binh và xã hội; dân tộc; tư pháp, hộ tịch; địa chính; tài nguyên, môi trường; thanh tra, khiếu nại, tố cáo; giáo dục đào tạo; nông nghiệp…

Xã Hoàng Khai (Yên Sơn) hiện đang áp dụng bộ công cụ này cho 117 quy trình thủ tục hành chính thuộc 11 lĩnh vực. Các thủ tục hành chính được cập nhật đầy đủ, đồng thời niêm yết công khai tại bộ phận một cửa UBND xã và nhà văn hóa các thôn.

Theo UBND xã Hoàng Khai cho biết, qua hơn 2 năm áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, quy trình làm việc, giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa, hiển thị quá trình giải quyết công việc nội bộ rõ ràng, giúp người đứng đầu thuận lợi để kiểm soát, điều hành và quản lý; hệ thống hồ sơ, tài liệu được lưu trữ, sắp xếp khoa học, giúp cho việc kiểm soát chặt chẽ, tra cứu hiệu quả giúp thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm từ 15-30% so với quy định. Bên cạnh đó, việc niêm yết công khai thủ tục hành chính ở trụ sở giúp các tổ chức, doanh nghiệp, công dân chuẩn bị hồ sơ thủ tục đầy đủ khi cần và thực hiện theo quy trình nên tiết kiệm thời gian giao dịch. Nhờ đó, từ năm 2020 đến nay, 100% hồ sơ được tiếp nhận, xử lý, trả kết quả trước và đúng hẹn, 18% hồ sơ được giải quyết vượt thời gian.

Thông tin thêm về hệ thống tiêu chuẩn này, ông Nguyễn Đại Thành, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 là phiên bản nâng cấp từ TCVN ISO 9001:2008 với những thay đổi đột phá, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công vụ; bảo đảm hơn nữa nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm trong quy trình giải quyết công việc.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 01/11/2018 về triển khai việc chuyển đổi xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở đã chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ, công chức UBND các xã, phường, thị trấn. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc áp dụng ISO 9001:2015 cấp xã vẫn còn gặp khó khăn như: Văn bản quy phạm pháp luật và bộ thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi; đội ngũ cán bộ có hạn, kiêm nhiệm, thường xuyên luân chuyển nên công tác theo dõi, áp dụng và duy trì ISO đôi khi chưa sâu sát, kịp thời. Bên cạnh đó, một số UBND cấp xã còn khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện, nguồn nhân lực về công nghệ thông tin để kết hợp ISO với các công cụ công nghệ thông tin chưa đảm bảo gắn kết hệ thống quản lý chất lượng với công tác cải cách hành chính.

Để nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cấp xã, thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục duy trì, cải tiến ISO 9001:2015; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia vào ISO 9001:2015 để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng luôn được vận hành, duy trì liên tục, có hiệu quả. Các xã, phường, thị trấn tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về hệ thống quản lý chất lượng, tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của UBND xã để mang lại hiệu quả cho công việc, phục vụ công tác cải cách hành chính.

An Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang