Giao lưu trực tuyến

Video GLTT: Tài sản trí tuệ với phát triển doanh nghiệp & sản phẩm hàng hóa địa phương

15:00 23/12/2015

Vietq.vn Chất lượng Việt Nam Online – Vietq.vn tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Tài sản trí tuệ với phát triển doanh nghiệp & sản phẩm hàng hóa địa phương”.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang