Xuân Mai Corp ‘gồng mình’ gánh nợ vay 2.500 tỉ đồng

author 06:48 13/05/2020

(VietQ.vn) - Việc kinh doanh kém hiệu quả của Xuân Mai Corp chủ yếu do chịu áp lực lớn từ chi phí tài chính, đặc biệt với khoản nợ ngân hàng khổng lồ.

Sự kiện: Kinh doanh

Nợ vay trở thành gánh nặng của Xuân Mai Corp

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp - Mã: XMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020, ghi nhận doanh thu, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, 3 tháng đầu năm, doanh thu thuần XMC đạt 202,2 tỉ đồng, giảm 34% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận gộp cũng giảm 57,2% xuống 28,9 tỉ đồng; biên lãi gộp thu hẹp từ 20,7% xuống còn 14,3%.

Trong đó, hai mảng lớn nhất là doanh thu xây lắp giảm từ 182,2 tỉ đồng xuống 137,1 tỉ đồng và doanh thu kinh doanh bất động sản giảm từ 85 tỉ đồng xuống 39,4 tỉ đồng. Doanh thu sản xuất công nghiệp và dịch vụ cũng giảm so với quí I/2019, đạt lần lượt 13,6 tỉ đồng và 12,1 tỉ đồng.

Doanh thu tài chính trong kì tăng đột biến từ 4,7 tỉ đồng lên 23,8 tỉ đồng nhờ thu được lãi tiền gửi. Mặt khác, chi phí tài chính giảm 25,5% xuống 35,9 tỉ đồng. Các chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp cũng giảm lần lượt xuống 1,1 tỉ đồng và 26,9 tỉ đồng.

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ghi nhận lỗ thuần 11,2 tỉ đồng.

Dù vậy, Xuân Mai Corp vẫn ghi nhận lỗ thuần 11,2 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh. Theo đó, công ty lỗ sau thuế 11,5 tỉ đồng, cao hơn 17,3% so với mức lỗ 9,8 tỉ đồng cùng kì năm trước. Riêng phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 10,6 tỉ đồng.

Việc kinh doanh kém hiệu quả của Xuân Mai Corp chủ yếu do chịu áp lực lớn từ chi phí tài chính, đặc biệt với khoản nợ ngân hàng khồng lồ. Doanh nghiệp hiện đang vay ngắn hạn 1.496 tỉ đồng và vay dài hạn 1.104 tỉ đồng, tổng nợ vay chiếm tới hơn một nửa cơ cấu nguồn vốn. Theo đó, riêng chi phí lãi vay trong quí I đã ở mức 37,7 tỉ đồng, cao gấp 1,3 lần so với lợi nhuận gộp, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp làm ăn không đủ tiền để bù đắp chi phí lãi vay.

Trong khi đó, dòng tiền của doanh nghiệp chủ yếu nằm tại khoản phải thu ngắn hạn 2.642 tỉ đồng và hàng tồn kho 942,8 tỉ đồng. Tổng tài sản tại ngày 31/3 ở mức 5.082 tỉ đồng, trong đó tiền mặt và tiền gửi chỉ ở mức 83,9 tỉ đồng. Trước đó, XMC đã đặt kế hoạch năm 2020 với doanh thu dự kiến đạt 3.229 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 171 tỉ đồng.

Nhiều lần bị ‘tuýt còi’

Nói đến Xuân Mai  Corp nhiều người vẫn thường nhắc đến một ông lớn trong ngành bất động sản, tuy nhiên doanh nghiệp này cũng gắn với nhiều tai tiếng. Cụ thể, về lĩnh vực chứng khoán, hồi tháng 5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 391/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Xuân Mai Corp vì những sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Số tiền phạt lên đến 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Nghị quyết HĐQT số 12A/2017/NQ/XMC-HĐQT ngày 03/7/2017; Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 24/01/2018; Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 16/3/2018; Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 19/3/2018; Nghị quyết HĐQT số 26/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 21/9/2018; BCTC công ty mẹ và hợp nhất quý 1, 2, 3, 4/2017; BCTC công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét; BCTC công ty mẹ và hợp nhất quý 1, 2, 3, 4/2018; BCTC công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét; Báo cáo quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2017 và 2018; Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018; Nghị quyết HĐQT số 17/2017/NQ/XMC-HĐQT ngày 10/10/2017; Báo cáo thường niên năm 2017; công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017; Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Chưa kể, XMC bị phạt tiền 85 triệu đồng do giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán. Chi tiết, ngày 05/3/2018, XMC đã chuyển 99 tỷ đồng từ tài khoản thu tiền chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty sang tài khoản khác của công ty, trước khi UBCKNN có văn bản số 1575/UBCK-QLCB ngày 19/3/2018 về việc nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Có thời điểm, Xuân Mai Corp cũng bị phạt và truy thu thuế hơn 6 tỉ đồng theo kết luận thanh tra số 43/KL-TCT của Tổng cục Thuế. Cụ thể, theo kết luận thanh tra của Tổng cục Thuế về việc chấp hành pháp luật thuế, công ty đã thực hiện việc đăng ký, kê khai và nộp thuế theo quy định tuy nhiên còn tồn tại một số vấn đề. Theo đó, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tăng qua thanh tra mà công ty phải nộp là hơn 4,2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, do kê khai, nộp thuế đối với khoản tiền lương, tiền công của lao động vãng lai chưa đúng quy định, Xuân Mai Corp phải nộp tổng số thuế thu nhập cá nhân tăng qua thanh tra gần 244 triệu đồng. Công ty cũng bị xử phạt đối với hành vi kê khai sai với mức phạt 20% tính trên số tiền thuế truy thu qua thanh tra theo quy định, số tiền là 904 triệu đồng.

Cùng với đó, công ty phải nộp khoản tiền chậm nộp thuế 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp theo quy định, số tiền 583 triệu đồng. Theo cơ quan thuế, Xuân Mai có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền thuế chậm nộp theo quy định kể từ ngày 11/7 đến ngày thực nộp số tiền truy thu vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm và tiền chậm nộp mà Xuân Mai Corp phải nộp là hơn 6 tỉ đồng.

 Thảo Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang