Bán, cho thuê doanh nghiệp để đi nước ngoài được không?

author 09:34 17/06/2013

(VietQ.vn) - Bạn cũng có quyền bán DN của mình cho người khác. Chậm nhất 15 ngày trước ngày chuyển giao DN cho người mua, bạn phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hỏi: Tôi có học bổng dài hạn và phải đi nước ngoài. Tuy nhiên Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) do tôi làm chủ vẫn đang hoạt động tại Tp Huế. Vậy tôi có thể cho thuê hoặc bán doanh nghiệp (DN) này không? pháp luật quy định việc cho thuê hoặc bán DN như thế nào; việc bán và cho thuê DN có gì khác nhau? Liệu khi cho thuê doanh nghiệp rồi thì tôi có phải chịu những trách nhiệm gì đối với doanh nghiệp tôi đã cho thuê hay không? (Tạ Thanh Tuấn, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) 

Trả lời: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, chủ DNTN có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động Kinh doanh của DN, trong đó có quyền cho thuê và bán DN. 
 
Như vậy, bạn có quyền cho thuê toàn bộ DN của mình. Khi cho thuê bạn phải báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế. Trong thời hạn cho thuê, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu DN. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của DN được quy định trong hợp đồng cho thuê. 
 
 
Bạn cũng có quyền bán DN của mình cho người khác. Chậm nhất 15 ngày trước ngày chuyển giao DN cho người mua, bạn phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải nêu rõ tên, trụ sở của doanh nghiệp; tên, địa chỉ của người mua; tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ; hợp đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức giải quyết các hợp đồng đó. Sau khi bán DN, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản mà DN chưa thực hiện(nếu có), trừ trường hợp người mua, bạn và chủ nợ của bạn (nếu có) có thỏa thuận khác. 
 
Trong trường hợp này, bạn và người mua DN phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động. Sau đó người mua DN phải đăng ký Kinh doanh lại theo quy định của Luật DN. (Điều 145 Luật DN 2005).
 
Điểm khác nhau giữa việc cho thuê và bán DNTN là việc cho thuê DNTN không làm chấm dứt tư cách pháp lý của DN đó, cũng không làm thay đổi chủ sở hữu của DN; chính vì thế, trong thời gian cho thuê, chủ DNTN đã đăng ký vẫn phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và bên thứ ba đối với các hoạt động của DN với tư cách là chủ sở hữu duy nhất của DN. Trong khi đó, khi bán DNTN, tư cách pháp lý của DN này bị chấm dứt và cũng coi như DN đó chấm dứt sự tồn tại, mặc dù sau đó người mua vẫn có thể đăng ký kinh doanh lại với tên DN và toàn bộ cơ sở vật chất đã có của DNTN cũ. 
 
Công ty Luật hợp danh FDVN Đà Nẵng; 
193 Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng; 
ĐT: 05113 890 568; Website: www.fdvn.vn.
 
 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang