Bị mất tiền trong thẻ ATM sẽ được bồi hoàn trong vòng 5 ngày

author 08:06 27/11/2016

(VietQ.vn) - Theo quy định mới, chủ thẻ nếu bị mất tiền trong thẻ ATM sẽ được bồi hoàn lại tiền trong vòng tối đa 5 ngày khi lỗi này không thuộc về chủ thẻ...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 30/2016/TT-NHNN ngày 14/10/2016 bổ sung một số quy định về trách nhiệm trong việc tiếp nhận thông tin của khách hàng, thời gian xử lý, phương án đền bù đối với các trường hợp phát sinh rủi ro, sự cố trong hoạt động thanh toán thay thế cho Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2016.

Theo đó, Thông tư 30/2016/TT-NHNN (sau gọi tắt là Thông tư 30) quy định, tổ chức phát hành thẻ ATM phải quy định cụ thể về thời hạn chủ thẻ được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại (không ít hơn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại).

Quy định về thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại của tổ chức phát hành thẻ tối đa không quá 45 ngày làm việc đối với khiếu nại thẻ có PIN do rút; đối với thẻ có PIN do tổ chức thẻ quốc tế cấp thì căn cứ theo thỏa thuận cụ thể của tổ chức phát hành thẻ với khách hàng tại hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ.

 Theo quy định, trong thời hạn tối đa 5 ngày tổ chức phát hành thẻ phải thực hiện bồi hoàn cho chủ thẻ theo thỏa thuận và quy định của pháp luật đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của chủ thẻ (ảnh minh họa)

Tại Thông tư 30 này cũng hướng dẫn việc xử lý kết quả tra soát khiếu nại đối với các trường hợp thông thường.

Cụ thể, trong thời hạn tối đa 5 ngày tổ chức phát hành thẻ phải thực hiện bồi hoàn cho chủ thẻ theo thỏa thuận và quy định của pháp luật đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của chủ thẻ hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng thỏa thuận tại hợp đồng.

Trường hợp tổn thất phát sinh do lỗi của các bên liên quan, bên có lỗi thực hiện bồi hoàn cho tổ chức phát hành thẻ theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp hết thời hạn xử lý mà chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, tổ chức phát hành thẻ thỏa thuận với chủ thẻ về phương án xử lý hoặc tạm thời bồi hoàn tổn thất cho chủ thẻ cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

Doanh nghiệp 'bỏ trốn', ngành Hải quan thất thu tiền thuế 'khủng'(VietQ.vn) - Theo báo cáo, riêng Cục Hải quan TP Hà Nội trung bình mỗi ngày mất khoảng 14 tỷ đồng tiền thuế từ doanh nghiệp vì các lý do "bỏ trốn", "mất tích"...

Với trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tổ chức phát hành thẻ thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn).

Đồng thời, thông báo bằng văn bản cho chủ thẻ về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức phát hành thể thỏa thuận với chủ thẻ về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.

Đối với dịch vụ cung ứng và sử dụng séc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng quy định việc tổ chức cung ứng séc phải quy định cụ thể về thời hạn khách hàng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại (không ít hơn 60 ngày), thời hạn xử lý không quá 30 ngày.

Với các khiếu nại thông thường, việc bồi hoàn không quá 5 ngày làm việc nếu không do lỗi của khách hàng…; trường hợp không xác định được lỗi thì thời hạn là 15 ngày phải có thỏa thuận phương án xử lý cho khách hàng.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang