Bình Thuận: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trong 6 tháng đầu năm

author 06:54 10/07/2020

(VietQ.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục tiếp nhận và giải quyết 10 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó: tiếp nhận 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm bê tông tươi trộn sẵn, ống cống bê tông cốt thép công nghệ quay ly tâm và cấp 08 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ đối với Chlorine.

Cập nhật, trang bị mới 03 TCVN; góp ý dự thảo QCVN sửa đổi, bổ sung, thay thế QCVN về an toàn đối với thiết bị điện, điện tử gia dụng và các mục đích tương tự; văn bản góp ý kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt…

Về công tác quản lý đo lường – thanh kiểm tra, đã triển khai Kế hoạch kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01); hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác quản lý đo lường đối với taximet; đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020- 2022.

 Ảnh minh họa.

Kế hoạch khảo sát về đo lường, chất lượng xăng dầu năm 2020; kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng xăng dầu năm 2020; kế hoạch kiểm tra về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 theo chỉ đạo của Tổng cục TCĐLCL.

Thực hiện khảo sát 45 mẫu xăng, dầu (gồm: 27 mẫu xăng RON 95-III, 12 mẫu xăng E5 RON 92-II, 06 mẫu dầu DO 0,05S) trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả các mẫu không có nghi vấn về đo lường, chất lượng.

Kiểm tra 12 tổ chức, cá nhân theo kế hoạch được phê duyệt, gồm: 03 tổ chức kinh doanh xăng dầu, 02 cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 02 cá nhân kinh doanh thiết bị điện, điện tử, 04 tổ chức kinh doanh dịch vụ taxi sử dụng taximet 01 tổ chức kinh doanh có sử dụng cân ô tô. Kết quả không có tổ chức, cá nhân vi phạm về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa.

Tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra do UBND huyện Hàm Thuận Bắc và Đoàn thanh tra do Sở Công Thương chủ trì, kiểm tra tại 03 tổ chức (01 tổ chức kinh doanh xăng dầu và 02 tổ chức kinh doanh điện sinh hoạt), lấy 01 mẫu xăng RON 95-III thử nghiệm chất lượng. Kết quả, các tổ chức không vi phạm về đo lường, chất lượng.

Về hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Chi cục biên tập, cập nhật 76 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và các thông tin có liên quan; gửi 45 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở. Thực hiện 02 số Bản tin TBT điện tử đăng trên website Chi cục.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Chi cục gửi thông báo mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020; đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020. Hỗ trợ tổ chức 03 lớp đào tạo nâng cao năng suất chất lượng cho 02 doanh nghiệp về hướng dẫn áp dụng phương pháp KPI, phương pháp quản lý TPM, Lean; Hướng dẫn 02 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2020.

Về hoạt động quản lý ISO hành chính công, Chi cục báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020. Báo cáo kết quả triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ triển khai năm 2020.

Tham mưu văn bản đôn đốc tăng cường công tác xây dựng, áp dụng báo cáo tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Tham mưu rà soát đánh giá lại các tiêu chí về áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, địa phương năm 2019. Báo cáo đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh.

Tham mưu văn bản hướng dẫn các cơ quan hành chính hướng dẫn triển khai công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2020. 

Báo cáo hoạt động Kiểm định, Hiệu chuẩn, thử nghiệm PTĐ năm 2019 và báo cáo hoạt động kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2019 cho Tổng cục và Chi cục TĐC; báo cáo thống kê khoa học công nghệ năm 2019 cho Sở KH&CN, thực hiện báo cáo quản lý chất thải nguy hại năm 2019.

Gửi hồ sơ đến Tổng cục TCĐLCL đăng ký đánh giá chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo Nghị định 105/2016/NĐ-CP; chuẩn bị phục vụ đánh giá chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo Nghị định 105/2016/NĐ-CP; rà soát, chuẩn bị các điều kiện phục vụ đánh giá giám sát và mở rộng Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của Cục QLCLNLS&TS – Bộ NNPTNT.

Thực hiện đánh giá tay nghề nội bộ các chi tiêu vi sinh, hóa lý, chất bảo quản, chất tạo ngọt trong thực phẩm và tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo xác định các kim loại trong mẫu đất. Hướng dẫn 20 UBND các phường xã xây dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001.

Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 1.665 mẫu với 10.691 chỉ tiêu phân tích; kiểm định 25.439 lượt phương tiện đo.

Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020, cụ thể:

Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2020; Tổ chức tập huấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước; theo dõi, đôn đốc việc triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL tại 31 UBND cấp xã;

Giám sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2020 theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa năm 2020 theo kế hoạch được Giám đốc Sở phê duyệt;

Thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp theo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020; triển khai các nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; Biên tập, thực hiện Bản tin TBT số 3 và 4/2020;

Tiến hành thủ tục được chỉ định lại hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo Thông tư 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013; phục vụ đánh giá giám sát HTQLCL phù hợp theo ISO/IEC 17025 và duy trì công nhận chỉ định của các bộ ngành.

 PV

Bộ lọc không khí tiêu diệt virus SARS-CoV-2 hiệu quả tới 99,8%(VietQ.vn) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học Houston (UH), Mỹ đã phối hợp với những nhà khoa học khác thiết kế một bộ lọc không khí có thể “bẫy và tiêu diệt” virus gây ra Covid-19 ngay lập tức.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang