Bố trí tối đa kinh phí cho Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

author 06:25 22/08/2014

(VietQ.vn) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính bố trí tối đa kinh phí cho Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Để đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong năm 2015, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ dự kiến kinh phí cho năm 2015 ở mức tối đa phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước để hoàn thành ở mức cao nhất Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2011 - 2015.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc phối hợp xây dựng dự toán ngân sách cho khoa học và công nghệ hàng năm phải thực hiện theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước, Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Chương trình KHCN Quốc gia phải được bố trí vốn tối đa

Chương trình KHCN Quốc gia phải được bố trí vốn tối đa

Theo quy định hiện hành, Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia phải có mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến phù hợp với khung chương trình; Trực tiếp, góp phần giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ ở tầm quốc gia, liên ngành và liên vùng; Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện; Có khả năng huy động nguồn lực từ các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài tham gia thực hiện; Tác động đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế; Thời gian thực hiện đề tài, dự án phù hợp với yêu cầu của chương trình. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở một trong các yêu cầu sau:

Đưa ra luận cứ khoa học cho việc giải quyết vấn đề thực tiễn trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước; Tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực hoặc quốc tế; Có giá trị ứng dụng cao, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Yêu cầu đối với dự án: Kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ đã được hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng; Kết quả khai thác sáng chế; sản phẩm khoa học và công nghệ khác.

Công nghệ hoặc sản phẩm tạo ra có tính mới, tính tiên tiến so với công nghệ hiện có ở Việt Nam, có khả năng thay thế nhập khẩu; Có khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện và có địa chỉ ứng dụng sản phẩm; Sản phẩm của dự án có khả năng áp dụng rộng rãi để tạo ngành nghề mới, tăng thêm việc làm và thu nhập cho cộng đồng.

Thùy Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang