Chứng khoán STG và VNS không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

author 12:02 27/08/2020

(VietQ.vn) - Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM vừa ra thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, mã STG của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam và mã VNS của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được bổ sung vào danh sách này với cùng lý do: lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm.

 Công ty tham gia thị trường dưới 6 tháng không đủ điều kiện giao dịch lý quỹ

Sau khi bổ sung 2 mã chứng khoán trên, tổng số chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ là 76 mã.

Trong đó, đáng chú ý có 21 chứng khoán thuộc diện cảnh báo; 13 chứng khoán có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm hoặc lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm; 17 chứng khoán thuộc diện kiểm soát và 1 chứng khoán thuộc diện kiểm soát đặc biệt (mã ATG của Công ty Cổ phần An Trường An); 4 chứng khoán của 4 quỹ đầu tư có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp; 2 chứng khoán bị xử phạt vi phạm hành chính công ty niêm yết đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế là HU3 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 và LM8 của Công ty Cổ phần Lilama 18

Ngoài ra, các chứng khoán còn lại bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ với các lý do như: thời gian niêm yết dưới 6 tháng (8 chứng khoán); báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 hoặc báo cáo hợp nhất 6 tháng năm 202020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán (8 chứng khoán); …

Thu Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang