Đáp án môn Sinh học mã đề 201, 202, 203, 204, 205 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất

author 10:51 26/06/2018

(VietQ.vn) - Đáp án môn Sinh học mã đề 201, 202, 203, 204, 205 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất. Đáp án đề thi THPT Quốc gia các mã đề chính xác nhất.

Đáp án môn Sinh học mã đề 201, 202, 203, 204, 205 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất. Đáp án đề thi THPT Quốc gia các mã đề chính xác nhất. Đáp án đề thi THPT Quốc gia các mã đề chính xác nhất.

MÃ Đề̀: 201

81. C 82. A 83. D 84. B 85. D 86. C 87. D 88. B
89. C 90.D 91. B 92. B 93. C 94. B 95. D 96. D
97. D 98. D 99.B 100. A 101. D 102. A 103. A 104. A
105. B 106. D 107. A 108. C 109. A 110. C 111. B 112. D
113. D 114. C 115. A 116. D 117. B 118. B 119. D 120. D

 

MÃ ĐỀ: 202

81. D 82. C 83. B 84. A 85. A 86. D 87. D 88. A
89. D 90.A 91. A 92. D 93. A 94. C 95. C 96. B
97. C 98. A 99.C 100. D 101. B 102. B 103. D 104. D
105. C 106. C 107. C 108. A 109. A 110. A 111. C 112. C
113. A 114. D 115. C 116. D 117. A 118. D 119. C 120. C

 

MÃ ĐỀ: 203

 

81. C 82. B 83. D 84. C 85. D 86. A 87. A 88. D
89. D 90.B 91. D 92. C 93. B 94. A 95. C 96. B
97. B 98. D 99.D 100. A 101. D 102. D 103. A 104. A
105. D 106. A 107. B 108. B 109. A 110. B 111. D 112. B
113. A 114. D 115. C 116. C 117. B 118. C 119. B 120. D

 

MÃ ĐỀ: 204

 

81. C 82. C 83. C 84. B 85. B 86. D 87. A 88. A
89. C 90.D 91. A 92. C 93. A 94. B 95. C 96. B
97. B 98. B 99.D 100. D 101. D 102. B 103. B 104. D
105. D 106. C 107. B 108. D 109. B 110. D 111. C 112. D
113. B 114. B 115. C 116. B 117. D 118. C 119. D 120. C

 

MÃ ĐỀ: 205

 

81. A 82. D 83. C 84. D 85. C 86. C 87. C 88. B
89. C 90.B 91. B 92. B 93. A 94. D 95. A 96. D
97. B 98. A 99.A 100. A 101. C 102. B 103. B 104. C
105. B 106. B 107. C 108. D 109. A 110. A 111. A 112. D
113. C 114.  115. C 116. C 117. B 118. D 119. D 120. D

Theo Bộ GD-ĐT quy định mốc thời gian quan trọng: Hoàn thành việc đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 11/7. Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh ngày 11/7.

An Dương 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang