Đóng Bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2019 có được truy thu?

author 09:23 18/12/2019

(VietQ.vn) - Từ 1/7/2019, mức lương cơ sở đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh vậy từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2019 người lao động có được truy thu hay không.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại Điều 3, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang:

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ: a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại điều 2 nghị định này; b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1/7/2019, số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng có một số thay đổi cho phù hợp.

Do đó, nếu nơi người lao động làm việc có truy thu tiền đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1 đến tháng 6/2019, thì người lao động có quyền yêu cầu đơn vị trả lời là truy thu tiền đóng bảo hiểm xã hội trên dựa vào quy định nào của pháp luật. Vì theo quy định tại Khoản 2, Điều 101 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

Đóng Bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2019 có được truy thu
 Ảnh minh họa.

Với vấn đề khi người lao động được điều chỉnh mức đóng BHXH từ tháng 2/2019, nhưng đến nay vẫn chưa được điều chỉnh do sai mã số BHXH thì căn cứ quy định tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trường hợp sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định điều chỉnh tăng tiền lương tháng đóng BHXH cho người lao động mới thực hiện truy đóng BHXH thì số tiền truy thu BHXH được tính bao gồm số tiền phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp người lao động được điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ tháng 2/2019 đến nay mới thực hiện truy đóng thì số tiền truy đóng BHXH được tính bao gồm số tiền phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định và tiền lãi truy đóng tính trên số tiền phải đóng.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh mức đóng bao gồm: Bảng kê thông tin, danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D01-TS, Mẫu D02-TS, ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).

 Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang