Dự kiến chia tổ chức khoa học và công nghệ công lập thành 4 loại

author 06:58 06/11/2015

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đề xuất, căn cứ vào mức độ tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư, tổ chức KH&CN công lập được phân chia thành 4 loại.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Theo dự thảo Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập, căn cứ vào mức độ tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư, tổ chức KH&CN công lập được phân thành các loại sau:

a) Tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

b) Tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.

c) Tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

d) Tổ chức KH&CN công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Trong dự thảo Nghị định cũng nêu rõ, Bộ KH&CN ban hành tiêu chí phân loại tổ chức KH&CN công lập nêu tại Khoản 1 Điều này.

tổ chức KH&CN công lập được phân chia thành 4 loại.

Dự kiến, tổ chức KH&CN công lập được phân chia thành 4 loại

Cơ quan quản lý cấp trên của tổ chức KH&CN công lập có trách nhiệm thẩm định và phê duyệt phương án tự chủ của tổ chức KH&CN công lập thuộc quyền quản lý sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp.

Dự thảo còn đề cập tới việc, việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ chức KH&CN công lập theo quy định này được ổn định trong thời gian 3 năm. Trường hợp nguồn thu, nhiệm vụ của đơn vị có biến động làm thay đổi mức độ tự chủ tài chính, đơn vị báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để xem xét điều chỉnh mức độ tự chủ cho đơn vị.

Tổ chức KH&CN công lập được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước. Lãi tiền gửi là nguồn thu của đơn vị và được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc quỹ khác theo quy định của pháp luật; không được bổ sung vào Quỹ bổ sung thu nhập.

Tổ chức KH&CN công lập được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản thu phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Được biết, Bộ KH&CN đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Nghị định này nếu được ban hành sẽ để thay thế quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ.

Nguyễn Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang