HAG bị cảnh báo, HNG của bầu Đức bị kiểm soát

author 11:07 18/04/2020

(VietQ.vn) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục được đưa vào diện kiểm soát.

Sự kiện: Kết quả kinh doanh

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa ra Quyết định tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với Công ty cổ phần (CTCP) Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) và đưa cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) vào diện kiểm soát kể từ ngày 23/04/2020.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019, lãi sau thuế của HAG ghi nhận gần 217 tỷ đồng và lãi sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 hơn 290 tỷ đồng.

Đối với BCTC sau kiểm toán, đơn vị kiểm toán đã đưa ra hàng loạt ý kiến loại trừ đối với BCTC của HAG. Cụ thể, sau kiểm toán chi phí tài chính của HAG năm 2019 tăng gần 600 tỷ đồng trong khi doanh thu tài chính chỉ được điều chỉnh tăng hơn 63,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, khoản mục lỗ khác của công ty được điều chỉnh giảm từ 1.788 tỷ đồng xuống còn hơn 1.337 tỷ đồng. Thay đổi này chủ yếu là do hoàn nhập dự phòng hơn 335 tỷ đồng và điều chỉnh giảm khoản lỗ từ đánh giá tài sản không hiệu quả từ gần 692 tỷ đồng về còn hơn 17 tỷ đồng.

 HAG, HNG của bầu Đức lần lượt bị duy trì diện cảnh báo và kiểm soát

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, vào ngày 31/12/2019 HAG đã ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn động với tổng giá trị gần 10.505 tỷ đồng. Dựa theo thông tin hiện có, đơn vị kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi số nợ tồn động là 5.669 tỷ đồng. Theo đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn hay không và các ảnh hưởng nếu có đến BCTC hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2019.

Ngoài ra, như đã trình bày trong phần thuyết minh, HAG đã ghi giảm chi phí khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp tại cuối năm 2018 với số tiền hơn 335 tỷ đồng và không ghi nhận khoản dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền ước tính hơn 147 tỷ đồng tại cuối năm 2019 do việc Công ty áp dụng các nội dung mới của dự thảo sửa đổi Nghị định 20 mặc dù dự thảo này chưa được phê duyệt chính thức bởi các cơ qua có thẩm quyền tại ngày của báo cáo này.

Do đó, nếu HAG thực hiện việc ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2019 và không hoàn nhập chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi nhận trong các năm tài chính trước đó thì chỉ tiêu lỗ sau thuế của HAG sẽ tăng với số tiền gần 482 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán còn nhấn mạnh về việc trình bày khoản nợ ngắn hạn của công ty tại cuối năm 2019 đã vượt qua tài sản ngắn hạn với số tiền hơn 1.016 tỷ đồng. Ngoài ra, HAG đã trễ hạn thanh toán gần 878 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn đã đến hạn thanh toán. Từ những điều trên và một số chỉ tiêu được trình bày trong bảng thuyết minh, đơn vị kiểm toán nhận thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Đối với cổ phiếu HNG, lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ HNG năm 2018 âm hơn 659 tỷ đồng và năm 2019 âm gần 2.426 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 ghi nhận âm 2.324 tỷ đồng. Do đó, cổ phiếu HNG bị đưa vào diện kiểm soát và sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận) kể từ ngày 23/04/2020.

 Thảo Nguyên

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang