Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Thay đổi thông tin như nào?

author 06:02 25/05/2015

(VietQ.vn) - Trước kỳ thi THPT Quốc gia 2015, Bộ GD-ĐT hướng dẫn cách thay đổi thông tin đăng ký...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho phép thí sinh được điều chỉnh các thông tin trong phiếu đăng kí dự thi THPT Quốc gia 2015 (kể cả điều chỉnh môn thi đã chọn) trước ngày 27/5.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Thay đổi thông tin tuyển sinh
Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Thay đổi thông tin tuyển sinh

Cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, Bộ đề nghị các sở GD&ĐT, các trường đại học chủ trì cụm thi tiếp tục cho phép các thí sinh (nếu có nguyện vọng) được điều chỉnh thông tin trong phiếu đăng kí dự thi (kể cả điều chỉnh môn thi đã chọn) trước ngày 27/5 theo trình tự như sau:

Thí sinh điền thông tin vào Phiếu điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi (có mẫu kèm theo) và nộp tại một trong các nơi: Đơn vị đăng ký dự thi (điểm thu nhận hồ sơ), Sở GD&ĐT hoặc trường đại học chủ trì cụm thi.

Tiếp đó, các Sở GD-ĐT tổng hợp Phiếu điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi của thí sinh và gửi cho trường đại học chủ trì cụm thi để trường báo cáo Bộ và cập nhật các thay đổi vào cơ sở dữ liệu.

Mặt khác, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu tập trung thanh tra công tác chuẩn bị thi; coi thi; chấm thi và phúc khảo.

Cụ thể, với công tác chuẩn bị thi, nội dung thanh tra gồm: Việc quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ thi; thành lập các ban của Hội đồng thi; tiếp nhận đăng ký thi và lập hồ sơ thi; chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện tổ chức thi; tổ chức học quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ thi cho các thành phần tham gia kỳ thi; tổ chức in sao đề thi (nếu có); tổ chức vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi; tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi.

Công tác coi thi, nội dung thanh tra gồm: Việc điều hành của lãnh đạo Hội đồng thi và phối hợp giữa các ban của Hội đồng thi trong công tác coi thi; điều hành của trưởng điểm thi; thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ coi thi và các thành viên khác trong ban coi thi; việc thực hiện quy chế thi của thí sinh; việc tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác coi thi.

Công tác chấm thi, nội dung thanh tra gồm: Việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho công tác chấm thi; việc điều hành của lãnh đạo Hội đồng thi và phối hợp giữa các ban của Hội đồng thi trong công tác chấm thi; thực hiện quy định về làm phách, quản lý bài thi, quản lý điểm thi; điều hành của trưởng ban chấm thi, của tổ trưởng chấm thi và chấm kiểm tra; việc thực hiện các quy định về chấm thi của cán bộ chấm thi, cán bộ chấm kiểm tra; tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chấm thi.

Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng kế hoạch thanh tra, thành lập các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo đổi với các Sở GD&ĐT, các Hội đồng thi.

Thu Hà

 

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang