Lao động làm việc 1 tháng cũng phải đóng Bảo hiểm xã hội

author 06:18 19/07/2015

(VietQ.vn) - Theo khoản 1 Điều 124 Luật BHXH năm 2014, đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này là người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được tham gia BHXH bắt buộc kể từ ngày 1/1/2018.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2015) thì, người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Trường hợp được nhận vào làm việc tại công ty theo HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng, sau khi hết hạn hợp đồng công ty ký tiếp HĐLĐ lần thứ 2 cũng có thời hạn dưới 3 tháng.

Lao động làm việc 1 tháng cũng phải đóng Bảo hiểm xã hội

Lao động làm việc 1 tháng cũng phải đóng Bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại khoản 3 Điều 22 BLLĐ thì HĐLĐ có thời hạn dưới 12 tháng chỉ được áp dụng đối với những công việc có tính chất đột xuất, không thường xuyên hoặc để tạm thời thay thế người lao động khác đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Tuy nhiên, trên thực tế đã có doanh nghiệp vi phạm quy định này, với tính chất công việc thường xuyên trên 12 tháng đáng lẽ phải áp dụng loại HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng hoặc HĐLĐ không xác định thời hạn, nhưng doanh nghiệp chỉ ký kết HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT bắt buộc đối với người lao động. Bởi, theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2006 đối với người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên mới phải tham gia BHXH bắt buộc.

Như vậy, nếu doanh nghiệp nhận người vào làm việc không phải là trường hợp để tạm thời thay thế người lao động khác đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác; và công việc mà người lao động được tuyển dụng đảm nhiệm là công việc thường xuyên của công ty từ 12 tháng trở lên thì, việc công ty 2 lần ký kết HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng đối với người lao động là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 22 BLLĐ.

Kể từ ngày 1/1/2016 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thay thế Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006. Để khắc phục tình trạng trốn tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bằng hình thức chỉ ký kết HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng đối với công việc có tính chất thường xuyên trên 12 tháng, tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã quy định mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động và người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

Theo khoản 1 Điều 124 Luật BHXH năm 2014, đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này là người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được tham gia BHXH bắt buộc kể từ ngày 1/1/2018.

Minh Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang