Năm 2014, ngành trồng trọt thắng lớn

author 14:53 23/12/2014

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, năm 2014, năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng tăng so với năm 2013, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng trong nước, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

ngành trồng trọt, bộ nông nghiệp, chế biến, xuất khẩu

Sản lượng lúa cả năm đạt 45 triệu tấn, tăng gần 1 triệu tấn so với 2013. Diện tích ngô đạt khoảng 1,21 triệu ha, tăng 38 nghìn ha; sản lượng khoảng 5,45 triệu tấn, tăng 4,8%. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 50,5 triệu tấn, tăng 1,2 triệu tấn so với năm 2013.

Diện tích cây công nghiệp lâu năm tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Diện tích cho sản phẩm và sản lượng một số cây chính tăng so với năm 2013: 

Diện tích cà phê đạt 590 nghìn ha, năng suất và sản lượng đều tăng từ 4-5% nên đưa sản lượng đạt 1,36 triệu tấn;; hồ tiêu đạt 52 nghìn ha, sản lượng đạt 125 nghìn tấn, tăng 2,5%; diện tích chè đạt 135 nghìn ha, tăng 5,4%, sản lượng đạt 984 nghìn tấn, tăng 6,7%. 

Riêng diện tích điều vẫn có xu hướng giảm nhẹ, ước đạt 305 nghìn ha, sản lượng đạt 279 nghìn tấn. Diện tích cao su cho mủ đạt 530 ngàn ha, sản lượng đạt 954 nghìn tấn, tương đương năm 2013

Để có đươc những con số khả quan trên, ngay từ đầu năm 2014, toàn ngành trồng trọt triển khai triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo định hướng tái cơ cấu, chuyển đổi mạnh mẽ diện tích sản xuất các loại cây trồng kém hiệu quả, các loại giống năng suất chất lượng kém sang các loại cây trồng có năng suất, chất lượng cao hơn, thị trường thuận lợi hơn.

Dự kiến, trong năm tới, ngành trồng trọt tiếp tục triển khai theo mô hình tái cơ cấu, tăng sản lượng các loại cây trồng có giá trị, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần vào tăng trưởng chung của đất nước.

Theo GDTĐ


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang