Nhà khoa học được hỗ trợ tiền tham dự Hội nghị quốc tế

author 06:33 29/09/2014

(VietQ.vn) - Thông tư mới của Bộ KH&CN sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại và ăn ở cho các nhà khoa học có công bố quốc tế.

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến người dân về Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

Theo đó, Quỹ thực hiện hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia, bao gồm:

Nhà khoa học trẻ tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế được hỗ trợ phí hội nghị, chi phí đi lại, ăn, ở tối đa 6 ngày (không kể thời gian đi lại);

Nhà khoa học được hỗ trợ kinh phí tham dự các Hội nghị quốc tế. Trong ảnh là GS Vũ Hà Văn tại Đại hội Toán học thế giới

Nhà khoa học được hỗ trợ kinh phí tham dự các Hội nghị quốc tế. Trong ảnh là GS Vũ Hà Văn tại Đại hội Toán học thế giới

Nghiên cứu sau tiến sỹ gắn với nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Việt Nam, được hỗ trợ chi phí vé máy bay phổ thông khứ hồi (một lần), sinh hoạt phí (mức hỗ trợ hàng tháng tương đương công lao động nghiên cứu viên chủ chốt quy định đối với chương trình nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ);

Thực tập nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài để giải quyết những vấn đề khoa học, công nghệ trong nước, được hỗ trợ chi phí đi lại (vé máy bay phổ thông khứ hồi một lần), phí bảo hiểm và sinh hoạt phí tối đa 6 tháng;

Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam được hỗ trợ chi phí ăn, ở cho nhà khoa học quốc tế, phản biện khoa học, in kỷ yếu hội thảo;

Nhà khoa học có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc tham dự và công bố tại hội thảo chuyên ngành quốc tế được hỗ trợ phí hội thảo, chi phí đi lại, ăn, ở tối đa 6 ngày (không kể thời gian đi lại);

Công trình khoa học và công nghệ xuất sắc được  được hỗ trợ phí công bố:

- Hỗ trợ tối đa 100% phí công bố công trình khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí xuất bản công trình khoa học đối với kết quả của các đề tài, dự án chương trình.

Đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế và và giống cây trồng được hỗ trợ tối đa 50% phí đăng ký.

Hỗ trợ tổ chức giải thưởng; giải thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả có công trình, cụm công trình khoa học công nghệ xuất sắc trong trong nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng theo quy định của phát luật về thi đua khen thưởng.

Hỗ trợ kinh phí sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác để thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ đối với nhà khoa học trẻ tài năng theo quy định của Chính phủ về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo khoa học chuyên ngành ở trong nước và nước ngoài, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành tại Việt Nam đối với nhà khoa học đầu ngành theo quy định của Chính phủ về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Các nhiệm vụ hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia khác được Chính phủ quy định.

Quỹ tài trợ không hoàn lại toàn phần hoặc một phần cho việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các tổ chức, cá nhân đề xuất, bao gồm:

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ được tài trợ không hoàn lại tối đa 100% kinh phí nghiên cứu khoa học của nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng được tài trợ không hoàn lại tối đa 100% kinh phí nghiên cứu khoa học của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Căn cứ quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức các Hội đồng khoa học và công nghệ để xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tài trợ, và trình Hội đồng quản lý Quỹ quyết định tài trợ, mức tài trợ, mức thu hồi đối với từng nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản lý Quỹ được quyền điều chỉnh mức vốn tài trợ, hỗ trợ để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tính hiệu quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Việc tài trợ, hỗ trợ phải được thực hiện đúng đối tượng, vốn tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và phải được giải ngân theo tiến độ thực hiện của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ không được trùng lắp với các nghiên cứu đã hoặc đang thực hiện bằng nguồn vốn của Quỹ hoặc nguồn vốn khác của Nhà nước.

Hằng năm, căn cứ kế hoạch vốn và nhu cầu tài trợ, hỗ trợ của các đối tượng, Cơ quan điều hành Quỹ lập kế hoạch tài trợ, hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định.

Kế hoạch tài trợ, hỗ trợ hằng năm phải được Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định. 

Mai Hương 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang