Ông Trương Gia Bình tiếp tục làm CEO FPT năm 2013?

author 08:37 23/03/2013

(VietQ.vn) - Theo kế hoạch đại hội, không thấy có nội dung về sáp nhập FPT Telecom.Hôm nay, CTCP FPT đã bố nội dung chi tiết dự kiến cho Đại hội cổ đông thường niên sẽ tổ chức vào ngày 6/4 tới đây.

Ông Trương Gia Bình
Ông Trương Gia Bình

Một trong những nội dung cần được ĐHCĐ thông qua là việc Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình sẽ kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành năm 2013. Ông Bình đã quay lại ghế tổng giám đốc từ tháng 9/2012 sau khi ông Trương Đình Anh từ nhiệm chức vụ này.

Ngoài việc xin ý kiến cổ đông về phát hành cổ phiếu ESOP, không thấy có nội dung phát hành cổ phiếu nào khác. Như vậy, nhiều khả năng việc sáp nhập FPT Telecom sẽ không được đưa ra. Vấn đề này cũng không được đề cập đến trong một thời gian dài.

Năm 2011, FPT đã thực hiện hợp nhất 3 công ty FPT Software, FPT Trading và FPT IS thành công ty con do FPT nắm 100% vốn.

FPT Telecom là công ty đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận trước thuế của FPT; tuy nhiên, FPT chỉ sở hữu 42,5% cổ phần của công ty này. Để đưa nắm được toàn bộ cổ phần của FPT Telecom, FPT cần cái gật đầu của SCIC, cổ đông đang nắm giữ hơn 50% cổ phần của FPT Telecom đồng thời nắm 6% cổ phần của FPT.

FPT chưa công bố dự thảo kế hoạch kinh doanh 2013. Từ nay cho khi tiến hành đại hội, các nội dung mới có thể được HĐQT đưa ra, thậm chí là ngay tại đại hội.

Theo TTVN

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang