Quỹ Nafosted nhận hồ sơ tài trợ nghiên cứu khoa học xã hội

author 09:40 28/06/2015

(VietQ.vn) - Quỹ Nafosted thông báo tài trợ các đề tài nghiên cứu lĩnh vực xã hội.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) công bố tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2015. Thời hạn nhận hồ sơ đánh giá xét chọn đợt này là trước 17h00 ngày 15/9/2015.

Quỹ Nafosted tài trợ nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn
Quỹ Nafosted tài trợ nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn

Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc các ngành: Triết học, Tôn giáo học, Xã hội học, Chính trị học, Kinh tế học, Luật học, Sử học, Khảo cổ, Dân tộc học, Khu vực học, Quốc tế học, Tâm lý học, Giáo dục học, Văn học, Ngôn ngữ học, Văn hóa học, Nghiên cứu nghệ thuật, Báo chí, Truyền thông.

Đối tượng tài trợ là tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học; tổ chức nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam; Cá nhân nhà khoa học là công dân Việt Nam; nhà khoa học nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học Việt Nam.

Điều kiện tham gia đối với tổ chức chủ trì đề tài là Các tổ chức khoa học và công nghệ có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài; Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức chủ trì đối với các đề tài đã được Quỹ tài trợ.

Đối với chủ nhiệm đề tài: Có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu đề tài, đang làm công tác nghiên cứu tại một tổ chức khoa học và công nghệ. Trường hợp chủ nhiệm đề tài không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ nào, phải được một tổ chức khoa học và công nghệ uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp bảo trợ và chấp nhận làm tổ chức chủ trì (tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ là tổ chức khoa học và công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản mở tại kho bạc nhà nước); Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài: có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ; Có đủ thời gian để hoàn thành nội dung nghiên cứu của đề tài theo quy định.

Trường hợp chủ nhiệm đề tài đi công tác, làm việc tại nước ngoài, tổng thời gian ở nước ngoài không quá 1/3 thời gian thực hiện đề tài; Không vi phạm các điều kiện đăng ký chủ trì, tham gia đề tài theo quy định.

Thành viên nhóm nghiên cứu đề tài phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài, bao gồm: Thành viên nghiên cứu chủ chốt, thư ký khoa học: có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư và có kết quả nghiên cứu phù hợp được công bố trên các tạp chí quốc gia hoặc quốc tế có uy tín trong 05 năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ.
Trường hợp là thạc sĩ phải có kết quả nghiên cứu phù hợp, có 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín hoặc 01 sách chuyên khảo trong 05 năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ; Nghiên cứu sinh tham gia thực hiện đề tài phải có nội dung luận án phù hợp với đề tài, có quyết định giao đề tài luận án không quá 24 tháng tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ.

Trước đó, Quỹ Nafosted đã tài trợ cho nhiều đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật.

Thu Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang