Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tình báo không để bị động, bất ngờ

author 00:04 20/02/2016

(VietQ.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, lực lượng cần chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Hôm nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân (CAND) (21/02/1946 - 21/02/2016) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ III cho Tổng cục Tình báo, Bộ Công an.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dânThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân

Đến dự Lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ông Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương... các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và đoàn thể Trung ương; đại diện Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân một số tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương... cùng các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an... 

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Cách đây 70 năm, ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh só 23/SL hợp nhất các tổ chức Công an trong cả nước thành lập "Việt Nam công an vụ", quy định các nhiệm vụ của Công an, trong đó nhiệm vụ công tác tình báo được xác định "Tìm kiếm và tập trung các tin tức, tài liệu liên can đến sự an toàn quốc gia hoặc bề trong, hoặc bề ngoài". Đây là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời của lực lượng Tình báo CAND.

Từ khi thành lập đến nay, được sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng mà trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Tình báo CAND đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Lực lượng Tình báo CAND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Tình báo CAND đã đạt được trong suốt chặng đường 70 năm qua; đồng thời nêu rõ: Trong thời gian tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đan xen cả thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức, sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia của đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thử thách lớn. Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó có lực lượng CAND nói chung và lực lượng Tình báo CAND nói riêng là hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Tình báo CAND sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của mình, phát huy những thành tích, chiến công đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ việc không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao ý chí, năng lực nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, chủ động nhạy bén nâng tầm phân tích, dự báo và tham mưu chiến lược, sát đúng, kịp thời về tình hình, phục vụ đắc lực, hiệu quả hơn nữa cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong hoạch định chủ trương, đường lối và có các biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ...

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dânBộ trưởng Trần Đại Quang trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân

Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng Tình báo CAND tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; xây dựng lực lượng Tình báo CAND chính quy, tinh nhuệ và hiện đại cùng với việc kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Lực lượng Tình báo CAND phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI để cụ thể hóa thành phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, góp phần tham mưu với Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Chú trọng xây dựng Đảng bộ và tổ chức cơ sở đảng trong lực lượng Tình báo CAND trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XI), học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Tình báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho cả trước mắt và lâu dài; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của ngành Tình báo CAND. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, Bộ Công an cũng như thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Tình báo CAND dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn  tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; đoàn kết, nhất trí mưu trí, sáng tạo, nỗ lực lập nhiều chiến công, đạt nhiều thành tích vẻ vang hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Được biết, ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Tình báo CAND trong 70 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng lực lượng Tình báo CAND nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý: 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới và thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều tập thể, cá nhân lực lượng Tình báo CAND được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hàng nghìn Huân chương, Huy chương các loại. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần gửi thư khen ngợi, động viên, khích lệ những chiến công, thành tích của lực lượng lực lượng Tình báo CAND. Hôm nay, trong buổi Lễ trọng thể này, Tổng cục Tình báo CAND rất vinh dự và tự hào được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ III- phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước tặng thưởng.

Nguyễn Nam


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang