Tổng Bí thư: 'Chạy chức chạy quyền, nay đã làm rõ việc ai chạy, chạy ai'

author 15:28 19/01/2018

“Ngay từ năm 2014, tôi nêu vấn đề, trong nhân dân có nói chuyện chạy chức chạy quyền, đề nghị làm rõ, có hay không, ai chạy, chạy ai. Nay đã làm rõ một bước nhưng đây vẫn là vấn đề nhức nhối” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở, nhấn mạnh về nhận thức xung quanh công tác xây dựng Đảng trên cơ sở nhìn lại công tác này trong thời gian qua.

Tổng Bí thư khẳng định, ngành tổ chức xây dựng Đảng gắn liền với lịch sử phát triển của Đảng. Với ý nghĩa đó, có thể nói, trong toàn bộ hệ thống các cơ quan tham mưu của Đảng thì Ban Tổ chức Trung ương và Ban tổ chức các cấp có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Ban có chức năng tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp uỷ các cấp về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực tổ chức, xây dựng Đảng; trực tiếp là về công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn? Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai?".

Trong 2 lĩnh vực của công tác, trước hết về “tổ chức”, Tổng Bí thư nhắc đến nguyên tắc tổ chức; hệ thống tổ chức; cơ cấu tổ chức, biên chế; cơ chế vận hành, lề lối làm việc; sự phân công và phối hợp trong mỗi tổ chức cũng như giữa các tổ chức trong một hệ thống. Còn về lĩnh vực “cán bộ”, đó là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá, lựa chọn cán bộ; bố trí, sắp xếp cán bộ; và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ...

“Đây là công việc con người đối với con người cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm” - Tổng Bí thư lưu ý.

Người lãnh đạo đứng đầu Đảng nhấn mạnh: “Lâu nay chúng ta thường nói, sau khi có đường lối đúng thì cán bộ đóng vai trò quyết định việc tổ chức thực hiện đường lối. Nhưng mặt khác, lại phải thấy, nhiều khi cán bộ quyết định cả việc định ra đường lối; cán bộ nào thì đường lối ấy. Chúng ta càng ngày càng thấm thía "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "là nguyên nhân của mọi nguyên nhân".

Tổng Bí thư so sánh, nếu "xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt" thì công việc của Ban tổ chức các cấp là "then chốt của then chốt". Nếu "chốt" rắn chắc, cứng cáp thì công việc trôi chảy, suôn sẻ; còn nếu chẳng may cái "chốt" này mà mọt hoặc trục trặc thì không biết tình hình sẽ thế nào.

Tổng Bí thư đánh giá cao nỗ lực, đóng góp của Ban Tổ chức Trung ương từ sau Đại hội XII đến nay, trước hết là việc khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự. Tiếp nữa, Ban Tổ chức đã tích cực, chủ động tham mưu để xây dựng Nghị quyết TƯ 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Những việc đó đã góp phần chỉnh đốn Đảng trên tinh thần lấy "xây" là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, lấy "chống" là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Ban Tổ chức cũng tham mưu xây dựng hàng loạt văn bản quan trọng, tập trung khắc phục hạn chế, sơ hở trong công tác cán bộ, góp phần kiểm soát quyền lực, ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức, cán bộ. Tổng Bí thư điểm lại quy định về luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng…

Dù vậy, bên cạnh những thành tích, kết quả, Tổng Bí thư cũng chỉ ra nhiều hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.

Thực tế, tình hình vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp, đáng báo động. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn bất cập. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước rất lớn; dẫn đến chi thường xuyên ngày càng tăng, chiếm tỉ trọng cao trong tổng chi ngân sách Nhà nước.

Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém; chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả.

“Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn? Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai?... Vậy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong việc này thế nào?” - Tổng Bí thư nêu vấn đề.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư lưu ý, tư tưởng chỉ đạo chung là phải tiếp tục cụ thể hoá Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư phân tích, năm 2017 ngành làm được nhiều việc, năm 2018 tiếp tục làm và còn nhiều việc phải làm. Thuận lợi là cả hệ thống chính trị đang có khí thế, hăng hái vào cuộc; cấp uỷ các cấp đang đặc biệt quyết tâm; nhân dân đang hồ hởi, ủng hộ. Tổng Bí thư đặt câu hỏi, vậy những người làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng chúng ta thế nào? Có lẽ hơn ai hết chúng ta càng phải khí thế, đẩy mạnh và làm quyết liệt hơn, nỗ lực hơn, trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình với tinh thần kiên quyết, kiên trì đưa các Nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét và biến thành hiện thực sinh động.

Tổng Bí thư cũng giao nhiệm vụ trước mắt là hoàn thiện đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" để trình Hội nghị Trung ương 7.

Lãnh đạo Đảng yêu cầu chú trọng đến công tác cán bộ thường xuyên; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch. Tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức, cán bộ. Thực tế hiện nay, cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế; hiện tượng chạy chức, chạy quyền còn diễn biến tinh vi, phức tạp.

“Ngay từ năm 2014, tôi nêu vấn đề, trong nhân dân có nói chuyện chạy chức chạy quyền, đề nghị làm rõ, có hay không, ai chạy, chạy ai; nay đã làm rõ một bước nhưng đây vẫn là vấn đề nhức nhối” – Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhắc nhở, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới hết sức nặng nề. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta phải có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn cái sai, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen nào không trong sáng. Kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”.

Theo Dân trí

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang