Bắc Giang phê duyệt kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng với hàng đóng gói sẵn

author 14:39 29/06/2022

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt một số kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn.

Theo thông tin từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang, thực hiện Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022; Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo kế hoạch đối với 24 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh. Các lĩnh vực được kiểm tra gồm thức ăn chăn nuôi (04 cơ sở), các mặt hàng nông sản chủ lực, đặc trưng của địa phương 17 cơ sở; siêu thị 02 cơ sở; sang chiết khí dầu mỏ hoá lỏng (01 cơ sở).

Các sản phẩm được kiểm tra gồm thức ăn chăn nuôi, mỳ gạo, gạo, trà hoa vàng, thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn, nấm đông trùng hạ thảo, bánh quế, bánh nông sản, chè, cà gai leo, kẹo lạc vừng, giò gà, trà xạ đen, sản phẩm khí dầu mỏ hoá lỏng… 

Bắc Giang chỉ đạo các cấp, ngành cần quan tâm hơn nữa đến tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với hàng đóng gói sẵn. Ảnh: Kim Thoa

Một số kết quả kiểm tra về hồ sơ pháp lý cơ bản, các cơ sở được kiểm tra đã cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp và có hiệu lực.

Về định lượng hàng đóng gói sẵn, Đoàn kiểm tra đã tiến hành định lượng các lô hàng đang sản xuất, đóng bao, kinh doanh để đánh giá sự phù hợp của lượng hàng thực tế so với lượng công bố trên bao bì và nhãn hàng hóa.

Qua định lượng 51 lô hàng bằng phương tiện đo đã được kiểm định hiệu chuẩn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại các cơ sở có 38 lô hàng của 16 cơ sở đạt yêu cầu về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn; 13 lô của 8 cơ sở không đạt yêu cầu.

Đối với lô không đạt yêu cầu về đo lường với lượng của hàng đóng gói sẵn, Đoàn kiểm tra đã đề nghị đơn vị tạm dừng lưu thông hàng hóa không phù hợp, thực hiện định lượng lại đảm bảo theo yêu cầu về đo lường.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành 8 Thông báo tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp gửi 8 đơn vị. Kết quả các đơn vị đã khắc phục đầy đủ, gửi báo cáo khắc phục; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành 8 thông báo hoạt động đo lường được tiếp tục thực hiện.

Về sử dụng phương tiện đo, các cơ sở có đầy đủ phương tiện định lượng hàng đóng gói sẵn. Các phương tiện đo đã được kiểm định/hiệu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, việc lưu trữ hồ sơ kiểm định một số đơn vị còn chưa tốt, chưa xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định của một số phương tiện đo đang sử dụng.

Về tiêu chuẩn chất lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh (thức ăn chăn nuôi, mỳ, các sản phẩm từ thịt lợn…) đã tiến hành công bố và lưu giữ hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy; kết quả phân tích. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra một số cơ sở có hồ sơ công bố chất lượng còn chung chung, chưa cụ thể. Một số cơ sở chưa xuất trình Quyết định công bố áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở; Quy trình sản xuất; Kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm; một số cơ sở hồ sơ công bố chất lượng chưa cập nhật văn bản.

Về mã số mã vạch: Cơ bản các cơ sở được kiểm tra có đăng ký sử dụng mã số mã vạch, được cấp giấy chứng nhận và duy trì tốt việc sử dụng mã số mã vạch. Tuy nhiên, một số cơ sở chưa duy trì đóng phí sử dụng mã số mã vạch theo quy định.

Với những nội dung chưa phù hợp trên, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở vi phạm khắc phục. Bổ sung căn cứ pháp lý liên quan, thực hiện việc nộp phí duy trì, gia hạn mã số mã vạch theo quy định.

Theo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang, những hạn chế nêu trên xuất phát từ việc cơ sở sản xuất kinh doanh hàng đóng gói sẵn chưa tìm hiểu đầy đủ các văn bản quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Việc kiểm soát quá trình định lượng sản phẩm còn chưa chặt chẽ, sản phẩm được định lượng chưa đều, đặc biệt là các sản phẩm còn đóng gói thủ công.

 
Hàng đóng gói sẵn là hàng hóa được định lượng theo đơn vị đo khối lượng, thể tích, diện tích, chiều dài hoặc số đếm, được đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hóa mà không có sự chứng kiến của bên mua. Việc đảm bảo quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với hàng đóng gói sẵn là hết sức cần thiết, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước.
 

Do đó, để công tác quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn đi vào nề nếp, một số giải pháp cần thực hiện là:

Các cấp các ngành cần quan tâm hơn nữa đến tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với hàng đóng gói sẵn. Đề xuất hàng năm, các cơ quan như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của tỉnh về ghi nhãn hàng hoá, sử dụng mã số mã vạch, công bố tiêu chuẩn chất lượng, sử dụng phương tiện đo định lượng hàng hoá.

Sở Khoa học và Công nghệ cần tăng cường, phổ biến hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn các quy định pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

UBND các huyện, thành phố cần tăng cường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói săn cần thực hiện nghiêm túc yêu cầu của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Kịp thời liên hệ, phản ánh các đề xuất, kiến nghị, bất cập về tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn, giải đáp.

Cũng theo Chi Cục, công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ có thể thực hiện tốt khi có sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, các ngành, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ phía lãnh đạo doanh nghiệp; sự phối hợp của các ngành, UBND các huyện thành phố liên quan.

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN

Yêu cầu kỹ thuật đối với lượng của hàng đóng gói sẵn: Yêu cầu về ghi lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa.

a) Lượng của hàng đóng gói sẵn được ghi trên nhãn hàng hóa là lượng danh định;

b) Lượng danh định (Qn) của hàng đóng gói sẵn phải được ghi bằng cách in, gắn hoặc dán trực tiếp trên hàng đóng gói sẵn hoặc trên bao bì hoặc nhãn của hàng đóng gói sẵn;

c) Vị trí ghi lượng danh định phải dễ thấy, dễ đọc trong điều kiện trưng bày thông thường của hoạt động buôn bán;

d) Trường hợp phía trước của lượng danh định (Qn) ghi “khối lượng tịnh" hoặc “thể tích thực" thì không được phép ghi “khoảng” hoặc “nhỏ nhất” như: khối lượng tịnh khoảng hoặc thể tích thực nhỏ nhất;

đ) Lượng danh định (Qn) được ghi bằng trị số và đơn vị đo pháp định hoặc theo số đếm; giữa trị số và đơn vị đo phải cách nhau một (01) ô trống;

e) Ghi lượng danh định (Qn) của hàng đóng gói sẵn theo đơn vị đo khối lượng hoặc thể tích được thực hiện như sau: Đối với hàng đóng gói sẵn là chất rắn, khí hóa lỏng, hàng đông lạnh, hàng đóng gói sẵn dạng bình phun, xịt (aerosols) hoặc có hàng hóa chứa cùng khí nén: Ghi theo đơn vị đo khối lượng; Đối với hàng hóa là chất lỏng: ghi theo đơn vị đo thể tích; Đối với hàng hóa ở dạng sệt hoặc hàng hóa khác: ghi theo đơn vị đo khối lượng hoặc thể tích;

g) Ghi đơn vị đo theo từng phạm vi của lượng danh định (Qn) được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

h) Chiều cao tối thiểu của chữ và số thể hiện lượng danh định (Qn) phải đáp ứng yêu cầu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

i) Khi một đơn vị hàng đóng gói sẵn chứa hai hay nhiều bao, gói hàng đóng gói sẵn cùng loại với cùng lượng danh định có thể dùng để bán lẻ, phải ghi tổng lượng danh định của đơn vị hàng đóng gói sẵn, số lượng bao, gói và lượng danh định của một bao, gói hàng đóng gói sẵn.

k) Khi một đơn vị hàng đóng gói sẵn chứa hai hay nhiều bao, gói hàng đóng gói sẵn không cùng loại, phải ghi tên, số lượng bao hoặc gói và lượng danh định của từng loại hàng đóng gói riêng lẻ.

l) Đối với hàng đóng gói sẵn chứa trong dung môi, phải ghi lượng ráo nước và ghi khối lượng tổng trên nhãn hàng hóa.

An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang