Bộ KH&CN chủ trì xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước về KH&CN

author 11:58 07/08/2014

(VietQ.vn) – Theo Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được giao chủ trì tổ chức việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Theo quy định của Nghị định nói trên, tác giả, đồng tác giả người Việt Nam, người nước ngoài có công trình, cụm công trình KH&CN được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước và giải thưởng của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vềKH&CN sẽ được điều chỉnh bởi nghị định này.

Các tổ chức KH&CN, cá nhân hoạt động KH&CN tại Việt Nam được nhận giải thưởng của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài về khoa học cũng được quy định tại nghị định mới. 

Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến đặt và tặng giải thưởng về KH&CN cho tổ chức KH&CN, cá nhân hoạt động KH&CN tại Việt Nam cũng như cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc xét tặng giải thưởng về KH&CN sẽ được điều chỉnh tại Nghị định nói trên.

Bộ KH&CN chủ trì tổ chức việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức việc xét tặng và quyết định tặng giải thưởng về KH&CN trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương.

Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài tổ chức việc xét tặng và quyết định tặng giải thưởng về KH&CN do tổ chức, cá nhân đặt ra.

Theo quy định mới, tác giả công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN được nhận bằng chứng nhận giải thưởng; được nhận tiền thưởng từ ngân sách nhà nước; được tham dự Lễ trao giải thưởng và được hưởng các quyền lợi khác có liên quan đến giải thưởng.

Về tiền thưởng, Nghị định quy định, tác giả công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN nhận số tiền thưởng tương đương 270 lần mức lương cơ sở. Tác giả công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước về KH&CN nhận số tiền thưởng tương đương 170 lần mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định tặng giải thưởng.

 

Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho đại diện các công trình khoa học. Ảnh: Hoàng Hà

Cũng theo Nghị định này, điều kiện để xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN phải có hồ sơ hợp lệ, được công bố theo quy định, được ứng dụng tại Việt Nam. Thời gian công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiến ít nhất 3 năm hoặc công trình được ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất 1 năm tính đến thời điểm cơ quan chủ trì tổ chức xét tặng giải thưởng nhận hồ sơ công trình đề nghị tặng. Tính đến thời điểm xét tặng giải thưởng, tác giải công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật KH&CN.

Được biết, Nghị định quy định rõ, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN được xét tặng và công bố 5 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. Việc xét tặng sẽ được tiến hành ở 3 cấp: Cấp cơ sở; cấp Bộ, ngành, địa phương và cấp Nhà nước.

Hương Giang

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang