Bình Thuận: Kiểm tra tình hình áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001

author 10:12 24/07/2020

(VietQ.vn) - Thời gian qua, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của TCVN ISO 9001 tại một số huyện.

Cụ thể, theo kết quả kiểm tra: Hệ thống quản lý chất lượng của UBND xã Đức Phú được vận hành, áp dụng đáp ứng theo yêu cầu quy định của TCVN ISO 9001:2015 và Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện cơ bản các nội dung duy trì như: xây dựng kế hoạch duy trì áp dụng, kiện toàn Ban chỉ đạo, rà soát, cập nhật các quy trình chuyên môn, văn bản quy phạm pháp luật vào HTQLCL, thực hiện đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo 01 lần/năm để đánh giá lại hiệu quả, hiệu lực của HTQLCL theo TCVN ISO 9001. Tuy nhiên, việc đánh giá nội bộ chưa rõ ràng theo các điều khoản của TCVN ISO 9001:2015; việc áp dụng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại một số bộ phận vẫn còn hạn chế, chưa mang lại hiệu quả thiết thực. 

 Hệ thống quản lý chất lượng tại một số huyện tỉnh Bình Thuận được áp dụng theo đúng yêu cầu quy định. 

Qua kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số điểm để đơn vị cần lưu ý để thực hiện tốt hơn như: Xây dựng mục tiêu chất lượng và đánh giá mục tiêu chất lượng trong 6 tháng cuối năm; nâng cao kỹ năng đánh giá nội bộ; rà soát, điều chỉnh lại một số quy trình trong HTQLCL theo căn cứ pháp lý hiện hành; tài liệu hệ thống phải phân phối đầy đủ đến các phòng, các bộ phận; tài liệu, hồ sơ thực hiện việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của các bộ phận cần phải lập danh mục và lưu trữ theo quy định.

Cũng trong cùng thời gian này, UBND thị trấn Thuận Nam, hệ thống quản lý chất lượng cũng được áp dụng, vận hành, đáp ứng theo yêu cầu quy định của TCVN ISO 9001:2015 và Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện đầy đủ các nội dung duy trì như: xây dựng kế hoạch duy trì áp dụng, kiện toàn Ban chỉ đạo, rà soát, cập nhật các quy trình chuyên môn, văn bản quy phạm pháp luật vào HTQLCL, thực hiện đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo 01 lần/năm để đánh giá lại hiệu quả, hiệu lực của HTQLCL theo TCVN ISO 9001. Tuy nhiên, việc áp dụng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại một số bộ phận vẫn còn hạn chế, chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

Qua kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số điểm để đơn vị cần lưu ý thực hiện tốt hơn như: Xây dựng mục tiêu chất lượng và đánh giá mục tiêu chất lượng trong 6 tháng cuối năm, các biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính cần được soát xét theo căn cứ pháp lý hiện hành, tài liệu hệ thống phải phân phối đầy đủ đến các phòng, bộ phận. Tài liệu, hồ sơ thực hiện việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của các bộ phận cần phải lập danh mục và lưu trữ theo quy định.

Bảo Linh

Tiền Giang: Giải thưởng Chất lượng Quốc gia góp phần nâng tầm doanh nghiệp(VietQ.vn) - Sở KH&CN Tiền Giang cho biết, qua nhiều năm tham gia, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã vinh dự nhận được Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG). Đây là bệ phóng giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập với thị trường quốc tế.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang