Bộ KH&ĐT: Kiên quyết điều chuyển cán bộ sợ trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công

author 17:48 06/06/2024

(VietQ.vn) - Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao, khẩn trương phân bổ hết nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 và hoàn thành thu hồi toàn bộ vốn ứng trước của các dự án, Bộ KH&ĐT đề nghị: Kiên quyết điều chuyển cán bộ đối với những cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, gây ách tắc trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Công điện số 03/CĐ-BKHĐT về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024, hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 và hoàn thành thu hồi toàn bộ vốn ứng trước theo quy định.

Theo đó, để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN. Xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý cho từng nhiệm vụ, dự án. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân của từng nhiệm vụ, dự án theo kế hoạch đã đặt ra; đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.

Đồng thời, tăng cường tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan tới việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng. Chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn, bảo đảm giải ngân hết số vốn đã được giao…

Bộ KH&ĐT yêu cầu hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 và hoàn thành thu hồi toàn bộ vốn ứng trước theo quy định. Bộ KH&ĐT yêu cầu lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2024 dưới mức trung bình của cả nước tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân; kiên quyết thực hiện việc điều chuyển đối với những cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, gây ách tắc giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ cũng yêu cầu tăng cường năng lực tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở cấp cơ quan chủ quản, chủ đầu tư và ban quản lý dự án. Bảo đảm đội ngũ cán bộ quản lý dự án có năng lực, trình độ chuyên môn cao.

Riêng 33 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2024 dưới mức trung bình của cả nước, Bộ đề nghị quyết liệt việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các dự án; kiên quyết thực hiện việc điều chuyển cán bộ đối với những cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, gây ách tắc trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, bộ đề nghị khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng nguồn tăng thu, gửi Bộ KH&ĐT trước ngày 15/6/2024 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn.

Về việc thực hiện thu hồi vốn ứng trước của các dự án theo quy định, căn cứ quy định tại Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc hội, đề nghị 06 địa phương: Hà Giang (616,898 tỷ đồng), Hòa Bình (107,971 tỷ đồng), Hải Phòng (10,820 tỷ đồng), Ninh Bình (1.359,611 tỷ đồng), Quảng Bình (54,213 tỷ đồng), Lâm Đồng (511,466 tỷ đồng): nêu rõ lý do chưa thực hiện hoặc chưa thu hồi đủ thu hồi vốn ứng trước, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thu hồi vốn ứng trước.

Rà soát, báo cáo rõ số vốn ứng trước chưa thu hồi thuộc trách nhiệm của NSTW. Thực hiện hoàn trả vốn toàn bộ số vốn ứng trước theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5721/BKHĐT-TH ngày 19/7/2023.

Ngoài 06 địa phương nêu trên, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục rà soát, thực hiện thu hồi toàn bộ vốn ứng trước của các dự án (nếu có), bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 93/2023/QH15 của Quốc hội.

Công điện nêu rõ, các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 không đạt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đã đề ra tại Công điện 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024, tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn tăng thu NSTW năm 2022 cho các dự án và kết quả thực hiện thu hồi toàn bộ vốn ứng trước của các dự án theo quy định.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang