Người dân sử dụng internet sẽ đạt 100% vào năm 2030

author 06:14 30/07/2019

(VietQ.vn) - Đó là một mục tiêu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra trong dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đến năm 2030. Sử dụng Internet sẽ tăng đáng kể và sẽ đạt 100% người dân sử dụng vào 2030.

Sự kiện: Sản phẩm công nghệ

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). CMCN 4.0 đang làm thay đổi các hoạt động kinh tế – xã hội của con người. Nhiều nước trên thế giới đã và đang xây dựng, thực hiện các chính sách khác nhau để chủ động khai thác lợi ích của các công nghệ mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, duy trì khả năng cạnh tranh và giải quyết các vấn đề tồn tại do phát triển gây ra.

Trước xu thế này, Đảng và Chính phủ đã có định hướng xây dựng chính sách chủ động tham gia CMCN 4.0. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2019 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030 đề ra quan điểm “khai thác triệt để thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

 Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ người dân sử dụng internet đạt 100%

 Đến năm 2030, tỷ lệ người dân sử dụng internet đạt 100%. Ảnh ST

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ đã đề ra nhiệm vụ xây dựng và ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (gọi tắt là Chiến lược). Mục tiêu của việc xây dựng Chiến lược là xây dựng một khung khổ chính sách chung của Chính phủ để chỉ đạo việc tham gia CMCN 4.0 trong giai đoạn 2020-2030, trong đó nêu rõ quan điểm về tầm quan trọng của CMCN 4.0, quan điểm chỉ đạo về cách thức tham gia CMCN 4.0, mục tiêu cần đạt đạt được và các giải pháp, nhiệm vụ của các cơ quan Chính phủ và các cơ quan liên quan. Chiến lược cũng hướng Chiến lược cũng hướng tới giải pháp về tổ chức bộ máy và ngân sách để thực hiện thành công Chiến lược.

Theo Dự thảo Chiến lược được đưa ra, định hướng áp dụng và phát triển các công nghệ của CMCN 4.0 giai đoạn 2021-2030 bao gồm: Áp dụng các công nghệ của CMCN 4.0 trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số để quản lý nhà nước thông minh hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu lực, hiệu quả hơn; đem lại sự hài lòng cao cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời áp dụng các công nghệ của CMCN 4.0 để nâng cấp, chuyển đổi hệ thống sản xuất và kinh doanh hiện tại để tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, phát triển sản xuất, kinh doanh nhanh hơn, cắt giảm chi phí, tìm kiếm thêm thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao năng suất của doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung.

Các ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện nâng cấp, chuyển đổi công nghệ bao gồm: Hành chính công, điện - nước, y tế, giáo dục, chế tạo, nông nghiệp, vận tải và kho vận, thương mại, thông tin và truyền thông, tài chính – ngân hàng.

Các công nghệ ưu tiên phát triển bao gồm: Kết nối di động 5G và sau 5G; trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật, an ninh mạng...

Chiến lược đặt mục tiêu: Đến năm 2025, hạ tầng internet cáp quang và internet di động băng rộng tốc độ cao (4G và 5G) phủ sóng toàn bộ các xã, tỷ lệ người dân sử dụng internet đạt 90%, đến năm 2030, tỷ lệ người dân sử dụng internet đạt 100%.

Đến năm 2025, 100% các cơ quan hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% các đơn vị sự nghiệp công ứng dụng CNTT trong giao tiếp với người dân và áp dụng thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán bằng thiết bị di động.

Đạt vị trí thấp nhất là 60 vào năm 2025, thấp nhất là 30 vào năm 2030 về Chỉ số Ứng dụng ICT trong bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của WEF và về Chỉ số phát triển ICT của Liên minh Viễn thông quốc tế.

Đến 2030, Việt Nam nằm trong nhóm 30 nước dẫn đầu về số sáng chế trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên. Có ít nhất 5 công ty vào năm 2025 và ít nhất 10 công ty vào năm 2030 có xuất khẩu sang các nước G7 hàng hóa, dịch vụ có sử dụng các công nghệ của CMCN 4.0 hoặc các công nghệ thế hệ tiếp theo, ví dụ như 5G, Internet vạn vật, Trí tuệ nhân tạo, Chuỗi khối, Phân tích dữ liệu.

Chiến lược cũng đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: Hoàn thiện thể chế kinh tế và cải cách TTHC; phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; phát triển nguồn nhân lực; áp dụng công nghệ, chuyển đổi quản trị khu vực công...

Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo chiến lược này.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0.

Bùi Đạt

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang