Doanh nghiệp tham gia Khảo sát của NIC sẽ được ưu tiên tiếp cận Quỹ đầu tư trong và ngoài nước

author 14:01 03/02/2023

(VietQ.vn) - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thực hiện khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp tham gia Khảo sát sẽ được tham gia hệ sinh thái kết nối của NIC, trong đó ưu tiên tiếp cận Quỹ đầu tư trong và ngoài nước; các Tập đoàn; Viện; Trường Đại học; các tổ chức quốc tế và ươm tạo doanh nghiệp, Mạng lưới chuyên gia trí thức của Việt Nam tại các quốc gia phát triển trên thế giới...

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

NIC là Trung tâm hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ thành lập  

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, Trung tâm NIC xây dựng Bảng khảo sát nghiên cứu nhu cầu hỗ trợ đổi mới sáng tạo dành cho đối tượng là các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp, các start-ups có hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, cải tiến công nghệ, cung cấp giải pháp mới, góp phần giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội.

Bảng khảo sát là công cụ giúp Trung tâm NIC tổng hợp các nhu cầu, khó khăn, vướng mắc cốt lõi của các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp/start-ups trong hoạt động đổi mới sáng tạo;.

Nội dung khảo sát nhằm làm rõ những khó khăn, vướng mắc và các nhu cầu trợ cụ thể của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận vốn và kết nối các nguồn lực hỗ trợ khác.

Những thông tin tổng hợp qua bảng Khảo sát sẽ là cơ sở để Trung tâm xây dựng các chương trình, hoạt động và cơ chế hỗ trợ phù hợp trong năm 2023, giúp Trung tâm xây dựng các cơ chế ưu đãi, đề xuất một số chính sách thu hút vốn đầu tư vào khởi nghiệp sáng tạo, hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ tại Cổng dịch vụ một cửa của Trung tâm.

Các doanh nghiệp tham gia Khảo sát sẽ đồng thời được tham gia hệ sinh thái kết nối của Trung tâm, trong đó ưu tiên tiếp cận Quỹ đầu tư trong và ngoài nước; các Tập đoàn; Viện; Trường Đại học; các Tổ chức Quốc tế và Ươm tạo doanh nghiệp, Mạng lưới chuyên gia trí thức của Việt Nam tại các quốc gia phát triển trên thế giới,....

Lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cho biết, những thông tin, đóng góp ý kiến cụ thể của doanh nghiệp sẽ là cơ sở để Trung tâm hoàn thiện các hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. Trung tâm sẽ tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin mà người điền khảo sát cung cấp.

Doanh nghiệp tham gia khảo sát tại: https://www.surveymonkey.com/r/QBTQ93M. Thời gian hoàn thiện Khảo sát trước ngày 15/02/2023.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang