Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất dùng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

author 06:17 15/12/2020

(VietQ.vn) - Mới đây, Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kali clorat, kali nitrat, kali peclorat dùng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Theo đó, Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kali clorat dùng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quản lý chất lượng đối với kali clorat được sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (sau đây viết gọn là kali clorat), được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh kali clorat, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kali nitrat dùng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quản lý chất lượng đối với kali nitrat được sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (sau đây viết gọn là kali nitrat), được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh kali nitrat, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kali peclorat dùng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quản lý chất lượng đối với kali peclorat được sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (sau đây viết gọn là kali peclorat), được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh kali peclorat, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Mục đích của những dự thảo này đều nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người.

 Hà My

Sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán, 2 doanh nghiệp bị xử phạt(VietQ.vn) - Công ty Cổ phần Đầu tư MST (mã chứng khoán MST) và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc (mã chứng khoán VPW) bị phạt do sai phạm trên lĩnh vực chứng khoán.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang