Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thép hình cán nóng

author 06:33 12/11/2019

(VietQ.vn) - Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN về Thép hình cán nóng.

Sự kiện: SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn của yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý đối với các loại thép hình cán nóng (sau đây gọi tắt là thép hình) được sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Danh mục các sản phẩm thép và mã HS tương ứng được nêu tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông thép hình, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Mục đích của dự thảo đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

Căn cứ tình hình thực tiễn về việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm thép hình cán nóng, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy cần thiết tăng cường quản lý mặt hàng thép hình cán nóng nhằm bảo đảm an toàn cho con người, tài sản người sử dụng cũng như ngăn chặn gian lận trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh. Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn tình hình sản xuất, kinh doanh, nhu cầu xuất nhập khẩu, năng lực thử nghiệm, các tiêu chuẩn và kinh nghiêm quản lý của các nước trên thế giới đối với sản phẩm thép hình cán nóng để xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép hình cán nóng.

Trước đó, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí.

Theo đó, Thông tư này quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí tại Việt Nam, bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG) (sau đây viết tắt là khí) và hoạt động đăng ký cơ sở pha chế khí.

Thông tư này áp dụng đối với thương nhân kinh doanh khí bao gồm: thương nhân sản xuất, chế biến khí; thương nhân xuất, nhập khẩu khí; thương nhân kinh doanh mua bán khí; thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí, bồn chứa khí, khí chứa LPG chai, phương tiện vận chuyển khí; trạm nạp, trạm cấp khí; cửa hàng bán lẻ chai LPG chai; thương nhân sản xuất, sửa chữa chai LPG; thương nhân sản xuất chai LPG mini và Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí.

Trong đó, các nguyên tắc chung đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), thương nhân nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế khí phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Đối với khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG), thương nhân nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế khí phải công bố tiêu chuẩn áp dụng trước khi lưu thông trên thị trường và bảo đảm chất lượng khí phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng khi lưu thông trên thị trường. Tiêu chuẩn sử dụng để công bố thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Thương nhân kinh doanh khí chịu trách nhiệm về đo lường, chất lượng khí trong hệ thống phân phối thuộc sở hữu của mình và liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng của thương nhân, tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống phân phối của thương nhân. 

Dự thảo Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí(VietQ.vn) - Mới đây, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang