Dự thảo Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí

author 15:36 11/11/2019

(VietQ.vn) - Mới đây, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí.

Sự kiện: SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT

Theo đó, Thông tư này quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí tại Việt Nam, bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG) (sau đây viết tắt là khí) và hoạt động đăng ký cơ sở pha chế khí.

Thông tư này áp dụng đối với thương nhân kinh doanh khí bao gồm: thương nhân sản xuất, chế biến khí; thương nhân xuất, nhập khẩu khí; thương nhân kinh doanh mua bán khí; thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí, bồn chứa khí, khí chứa LPG chai, phương tiện vận chuyển khí; trạm nạp, trạm cấp khí; cửa hàng bán lẻ chai LPG chai; thương nhân sản xuất, sửa chữa chai LPG; thương nhân sản xuất chai LPG mini và Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí.

Trong đó, các nguyên tắc chung đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), thương nhân nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế khí phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Đối với khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG), thương nhân nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế khí phải công bố tiêu chuẩn áp dụng trước khi lưu thông trên thị trường và bảo đảm chất lượng khí phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng khi lưu thông trên thị trường. Tiêu chuẩn sử dụng để công bố thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Thương nhân kinh doanh khí chịu trách nhiệm về đo lường, chất lượng khí trong hệ thống phân phối thuộc sở hữu của mình và liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng của thương nhân, tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống phân phối của thương nhân. 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016, trong đó có một số nội dung mới liên quan đến quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí, hoạt động pha chế khí. Nghị định số 87/2018/NĐ-CP được ban hành thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP nên Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Thông tư số 15/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí đã hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để triển khai Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí (gửi kèm theo), trong đó đối với hoạt động pha chế khí, dự thảo Thông tư xây dựng theo hướng cải cách thủ tục hành chính, thương nhân pha chế khí lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư, lưu giữ hồ sơ này tại thương nhân và chỉ gửi bản tự công bố phù hợp điều kiện pha chế khí về cơ quan quản lý để phục vụ cho việc hậu kiểm và thương nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khai báo, công bố của mình.

Hơn 11 tấn xúc xích ăn liền bị thu hồi vì nguy cơ nhiễm khuẩn(VietQ.vn) - Công ty Xúc xích Ezzo đã thu hồi hơn 11 tấn xúc xích ăn liền vì nguy cơ sản phẩm bị nhiễm khuẩn Listeria monocytogenes.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang