Hà Nội phát triển kinh tế tuần hoàn, thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững

author 06:44 18/09/2020

(VietQ.vn) - Hà Nội sẽ phát triển kinh tế tuần hoàn hiệu quả, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững được triển khai đồng bộ; tạo việc làm ổn định và việc làm xanh; thúc đẩy lối sống bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội phấn đấu 100% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường. 

Theo đó, Hà Nội phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025: giảm 5 - 8% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất, cụ thể: dệt may, rượu bia nước giải khát, thép, nhựa, hóa chất, giấy; 100% các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững; 100% các khu, cụm công nghiệp và 70% các làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 100% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; Xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại. Khuyến khích lồng ghép nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chương trình đào tạo, giảng dạy tại các cấp đào tạo.

Nhằm thực hiện mục tiêu trên, Hà Nội sẽ đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Cụ thể, tuyên truyền sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho sản phẩm nhựa dùng một lần, khó phân hủy; xây dựng tài liệu hướng dẫn giảm thiểu, thu gom, tái chế sử dụng chất thải.

Cùng với đó, Hà Nội thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình liên kết bền vững theo dòng đời sản phẩm. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, nguyên vật liệu, năng lượng…, đáp ứng các yêu cầu, quy định kỹ thuật về môi trường và phát triển bền vững của các bên trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đáp ứng quy định quốc tế và quy định của các FTA.

Phát triển hệ thống phân phối bền vững, Hà Nội triển khai xây dựng và phát triển mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng sản phẩm thân thiện môi trường; xây dựng tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp theo cam kết quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoạt động xuất nhập khẩu bền vững.

Theo lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội, Kế hoạch thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội” sẽ được lồng ghép vào nội dung của các đề án, chương trình, kế hoạch hiện có như: Quản lý và phát triển hoạt động logistic, Phát triển thương mại điện tử, Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chương trình khuyến công, Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025…

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, được huy động từ các nguồn: vốn ngân sách nhà nước, vốn viện trợ, tài trợ, các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và những nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó, dự kiến từ nguồn ngân sách Thành phố là 65 tỷ đồng.

Sở Công Thương Hà Nội được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành; UBND các quận, huyện thị xã và các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp, đúng mục tiêu, kết quả đề ra; thường xuyên theo dõi, rà soát, cập nhật cơ chế, chính sách, đề xuất UBND Thành phố sửa đổi bổ sung, ban hành đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế giai đoạn. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) thực hiện có hiệu quả chương trình liên kết công nghiệp, phân phối, thương mại và tiêu dùng bền vững hàng năm giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang