Hà Nội: Sắp khởi động chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

author 10:26 10/08/2019

(VietQ.vn) - Theo dự kiến, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Hà Nội sẽ khởi động trong tháng 9. Chương trình sẽ kéo dài trong 5 năm.

Khởi nghiệp sáng tạo gặp nhiều khó khăn

Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, những năm gần đây, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, số doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng qua các năm; trong đó, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 97%. Bình quân 38 người dân Thủ đô/1 doanh nghiệp, cao gấp 3,7 lần mức bình quân chung của cả nước.

Hà Nội hiện có khoảng 260.000 doanh nghiệp, đứng thứ hai trên cả nước. Trung bình trong 3 năm gần đây, Hà Nội có khoảng trên 20.000 doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp khởi nghiệp thành công và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, gọi được vốn đầu tư từ những quỹ đầu tư chiếm tỉ lệ rất ít (khoảng 0,1% trong tổng số các doanh nghiệp khởi nghiệp). Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân là do còn tồn tại nhiều hạn chế trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp.

Cụ thể, các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chưa được thực hiện đồng bộ. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã được triển khai ở nhiều cấp nhưng thủ tục hành chính vẫn còn liên quan đến nhiều sở, ngành nên việc giải quyết hồ sơ vẫn còn chậm. Việc tiếp cận nguồn lực cho sản xuất kinh doanh như tín dụng, đất đai, thị trường đầu ra, hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp... vẫn còn gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian và chi phí.

Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay của các doanh nghiệp khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng đó là tài sản thế chấp. Cùng với đó, thủ tục vay ngân hàng cũng "rườm rà" khiến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ ngại vay vốn nên đã tìm đến nguồn vay tín dụng đen.

Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ khó khăn trong tiếp cận vốn vay ngân hàng là do phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ có quy mô nhỏ, đa phần doanh nghiệp vừa và nhỏ có hoạt động mang tính tự phát, thiếu kế hoạch, chiến lược cụ thể. Sức chịu đựng rủi ro thấp, khả năng chống đỡ kém trước biến động của kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ ngân hàng của doanh nghiệp.

Đặc biệt, năng lực tài chính của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ còn hạn chế, thông tin tài chính thiếu minh bạch, trong khi lại thiếu tài sản đảm bảo. Đây là những lý do chính ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ảnh minh họa 

Hỗ trợ triệt để quá trình khởi sự của các startup

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sang tạo phát triển, tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP khóa XV, HĐND TP đã thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2025 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án. Mục tiêu là hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được thương mại hóa sản phẩm

Các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo bao gồm nhiều nội dung cụ thể. Hỗ trợ kinh phí để thực hiện các hoạt động truyền thông khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp. Trong đó, hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam.

Hỗ trợ chi phí để thực hiện các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo. Cụ thể, hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu về khởi nghiệp sáng tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo. Chi phí hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/khóa đào tạo và không quá 1 khóa đào tạo trên một năm. Hỗ trợ 100% chi phí  đào tạo kiến thức về khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo…

Hỗ trợ kinh phí để phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, hỗ trợ kinh phí để xây mới, cải tạo, nâng cấp một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung, không gian khởi nghiệp,... trên địa bàn Thành phố để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Mức hỗ trợ tối đa bằng 30% tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo nhưng không quá 200 triệu đồng/dự án. Hỗ trợ 50% nhưng không vượt quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở  ươm tạo, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

Hỗ trợ kinh phí để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, liên kết, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn ở nước ngoài. Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức các cuộc thi và thành lập giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ 50% chi phí cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ kinh phí cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê địa điểm, gian hàng, trưng bày, vận chuyển trang thiết bị truyền thông cho các sự kiện tại Ngày hội khởi nghiệp của Thành phố hoặc Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia. Mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/dự án hoặc đơn vị tham gia. Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước.

Hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm. Trong đó, hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ tối đa 70 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 1 lần/năm). Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 1 lần/năm). Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi DN được hỗ trợ không quá 1 lần/năm)…

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 1 lần/năm). Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn tự tổ chức đo lường cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo…

Đồng thời, nhất trí chủ trương hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Hà Nội, đóng vai trò kết nối, dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thu hút và liên kết các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Trung tâm có 5 chức năng chính gồm:  Quảng bá công nghệ; tư vấn - Đào tạo; cung cấp các dịch vụ ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hợp tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ (R&D) và kết nối mạng lưới.

Dự kiến, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Hà Nội sẽ khởi động trong tháng 9. Chương trình sẽ kéo dài trong 5 năm.

Bảo Lâm

200 mô hình khởi nghiệp sáng tạo ‘trình làng’ tại VietnamStartup Day (VietQ.vn) - Các dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam có cơ hội tranh tài tại vòng Chung kết Cuộc thi khởi nghiệp Vietnam Startup Wheel 2019, nhận giải thưởng trị giá 10 tỷ đồng.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang