Hà Nội: Ứng dụng KH&CN để nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp

author 06:23 05/09/2020

(VietQ.vn) - Đây là một trong 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện Hiệp định EVFTA do thành phố Hà Nội đề ra.

Cụ thể, thời gian tới, Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA cho cán bộ công chức và các đối tượng cụ thể có thể chịu tác động như nông dân, ngư dân, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố thông qua các phương triện truyền thông của các cơ quan Báo, Đài Trung ương và Hà Nội, trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực hiện hiệu quả Hiệp định EVFTA.

Chú trọng tập huấn cho các cán bộ, công chức của thành phố, doanh nghiệp về các quy định và cam kết của EVFTA theo từng chuyên ngành, lĩnh vực cụ thể bảo đảm hiểu rõ về hiệp định như đặc điểm thị trường cá nước trong EVFTA, cơ hội và thách thức khi thực hiện Hiệp định; các cam kết chuyên sâu về đầu tư dịch vụ hải quan, mua sắm, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, nông, lâm, ngư nghiệp, lao động, môi trường, các rào quản phi thuế quan, rào cản kỹ thuật trong Hiệp định EVFTA; tiếp tục xây dựng, phát hành các bản tin thị trường xuất nhập khẩu.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Hiệp định EVFTA, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát cá văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để chủ động thực hiện các kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với Hiệp định EVFTA.

Ảnh minh họa 

Đồng thời, thành phố sẽ chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; chú trọng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các chính sách, chương trình hỗ trợ về vốn, đào tạo, tiếp cận thông tin, công nghệ và thị trường; ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm trọng điểm của Thành phố.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và các ngành sản xuất. Tăng cường hỗ trợ khoa học và công nghệ và sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các doanh nghiệp nhằm tạo ra công nghệ sản xuất mới, thúc đẩy việc tạo ra những sản phẩm mới và hỗ trợ đưa sản phẩm mới ra thị trường trong nước và quốc tế.

Tập trung cơ cấu lại công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học và công nghệ, an toàn, thân thiện với môi trường.

Tăng cường các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với các doanh nghiệp nội địa, góp phần vào việc hình thành và phát triển chuỗi cung ứng. Chú trọng phát triển nguôn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kỹ thuật-công nghệ, luật, tài chính…

Tăng cường sự hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; đẩy mạng công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác đào tạo lại lao động khi doanh nghiệp có nhu cầu.

Một trong những nhiệm vụ sẽ được triển khai là củng cố nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn trên địa bàn thành phố. Đánh giá những tác động của Hiệp định EVFTA đến vấn đề lao động, việc làm và xã hội, đề xuất giải pháp để có thể thực hiện hiệu quả Hiệp định EVFTA trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thúc đẩy thực thi các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định đa phương về môi trường, bảo tồn và bảo vệ động thực vật hoang dãn Việt Nam đã tham gia; Thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện và thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT-VPA) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bảo Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang