Hà Tĩnh đặt mục tiêu có 20 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia vào năm 2025

author 06:30 17/09/2020

(VietQ.vn) - Theo mục tiêu Nghị quyết, Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2025 có từ 15 - 20 doanh nghiệp tham gia và đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Sự kiện: CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo nhằm nâng cao năng suất và chất lượng, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia 2018.

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN) Bùi Phong An cho biết, Hà Tĩnh là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành chính sách độc lập để thúc đẩy các cơ sở áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Chính sách này sẽ tập trung hỗ trợ cơ sở xây dựng, áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng, áp dụng các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm; hỗ trợ xây dựng hệ thống, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và đăng ký, duy trì mã số, mã vạch; hỗ trợ cơ sở có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được xây dựng, áp dụng và công bố tiêu chuẩn cơ sở…

Theo mục tiêu Nghị quyết, Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2025, có từ 400 - 500 cơ sở sản xuất, xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn của nước nhập khẩu hoặc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở; có từ 100 - 150 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng và chứng nhận mới các hệ thống quản lý chất lượng/hệ thống quản lý chất lượng tích hợp theo các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; có từ 70 - 100 doanh nghiệp áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; có từ 200 - 300 cơ sở đăng ký sử dụng mã số, mã vạch và xây dựng hệ thống, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; có từ 15 - 20 doanh nghiệp tham gia và đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Lần đầu tiên Giải thưởng Chất lượng Quốc gia thành lập hội đồng sơ tuyển cấp bộ, ngành(VietQ.vn) - Đây là điểm mới được quy định tại Thông tư 27/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Huyền Vi

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang