Hậu Giang: Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia GTCLQG năm 2023

author 11:36 20/03/2023

(VietQ.vn) - Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã triển khai chương trình Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2023 đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện: Chào mừng GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. GTCLQG đã và đang ngày càng nâng cao vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất và chất lượng trong hai thập niên qua, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.

GTCLQG giúp các doanh nghiệp khẳng định vị thế của các doanh nghiệp trên thương trường 

GTCLQG Việt Nam được trao giải hằng năm và là giải thưởng chất lượng có uy tín, nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dư­ơng (APQO).

Việc áp dụng những công nghệ và công cụ quản lý tiên tiến là cách thiết thực để làm cho sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của chúng ta có khả năng trước hết là tiếp cận thị trường và sau nữa là có khả năng cạnh tranh cao so với các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ cùng loại của nước ngoài ngay trên thị trường trong nước, trong khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày tổ chức, doanh nghiệp nộp đơn đăng ký và hồ sơ tham dự. Thời gian nộp hồ sơ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bắt đầu từ ngày 23 tháng 02 năm 2023 đến trước ngày 31 tháng 5 năm 2023.

Loại hình doanh nghiệp tham dự: Việc đăng ký tham dự và đánh giá, xét chọn trao GTCLQG căn cứ vào 4 loại hình tổ chức, doanh nghiệp tham dự sau:

Sản xuất lớn: Sử dụng trên 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);

Sản xuất vừa và nhỏ: Sử dụng đến 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);

Dịch vụ lớn: Sử dụng trên 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);

Dịch vụ vừa và nhỏ: Sử dụng đến 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên).

Các tiêu chí GTCLQG : Vai trò của lãnh đạo (120 điểm); Hoạch định chiến lược (85 điểm); Định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm); Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm); Quản lý, phát triển nguồn nhân lực (85 điểm); Quản lý quá trình hoạt động (85 điểm); Kết quả hoạt động (450 điểm).

Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký và nộp hồ sơ tham dự GTCLQG tại Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố) nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành, có thể đăng ký tham dự GTCLQG tại Hội đồng sơ tuyển cấp Bộ, ngành.

Hồ sơ bao gồm: Bản đăng ký tham dự GTCLQG; Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG; Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan); Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất; Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất; Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất (nếu có).

Cơ cấu giải thưởng: GTCLQG được trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên. Giải Vàng Chất lượng Quốc gia: được trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên và được đánh giá là xuất sắc nhất trong số các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được nhận Cúp và Giấy chứng nhận.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, lựa chọn đề nghị Thủ tướng tặng Bằng khen (số lượng tối đa 20 doanh nghiệp).

Bảo Linh 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang