Hưng Yên: Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu và đồ điện, điện tử

author 06:05 06/08/2023

(VietQ.vn) - Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục TCĐLCL tỉnh Hưng Yên đã thành lập đoàn khảo sát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 30 đơn vị kinh doanh xăng dầu, điện-điện tử. Kết quả các đơn vị kinh doanh xăng dầu đều có lưu mẫu, kết quả thử nghiệm mẫu kiểm tra nhanh trị số octan có kết quả đều đảm bảo theo yêu cầu quy chuẩn.

Theo báo cáo kết quả hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 6 tháng đầu năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Hưng Yên tuyên truyền phổ biến hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Đo lường; thực hiện quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Chi cục đã ban hành 17 bản thông báo công bố hợp quy, 11 bản thông báo công bố hợp chuẩn, tiếp nhận 334 bản đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trả lời, hướng dẫn các doanh nghiệp các vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).

Chi cục chủ động xây dựng Kế hoạch số 09/KH-TĐC ngày 20/3/2023 về tập huấn hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023. Trong hai ngày 15/5/2023 và ngày 16/5/2023, Chi cục tổ chức 02 lớp tập huấn về “Hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” cho hơn 300 lượt học viên đại diện của các phòng chuyên môn của Sở KH&CN; công chức thuộc Chi cục TCĐLCL; cán bộ, công chức phụ trách ISO của UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Chi cục đã thành lập đoàn khảo sát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 30 đơn vị kinh doanh xăng dầu, điện-điện tử. Kết quả các đơn vị kinh doanh xăng dầu đều có lưu mẫu, kết quả thử nghiệm mẫu kiểm tra nhanh trị số octan có kết quả đều đảm bảo theo yêu cầu quy chuẩn, tại 03 đơn vị đoàn khảo sát đã lấy 05 mẫu gồm 01 mẫu xăng E5RON 92, 02 mẫu xăng RON 95 vào 02 mẫu DO 0,05% S gửi thử nghiệm, kết quả các chỉ tiêu thử nghiệm đều đảm bảo yêu cầu của quy định của QCVN 1:2015/BKHCN và SĐ 1: 2017 QCVN 1:2015/BKHCN.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh xăng dầu. Ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tỉnh Hưng Yên, Chi cục đã tham mưu Sở KH&CN ban hành: Công văn số 11/SKHCN-TĐC ngày 09/01/2023 v/v phối hợp tuyên truyền Kỷ niệm 73 năm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01/1950 - 20/01/2023); Kế hoạch số 35/KH-SKHCN ngày 06/3/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023. Thực hiện in băng rôn tuyên truyền kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam 20/1” năm 2023; Chi cục đã phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, các tuyến đường trung tâm thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, các huyện và một số doanh nghiệp sử dụng nhiều phương tiện đo (kinh doanh điện, xăng dầu, nước sạch, chợ và TTTM) trên địa bàn tỉnh. Xây dựng mô hình điểm về triển khai “Chương trình đảm bảo đo lường” tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hưng Yên.

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/6/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Chi cục đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Khoa học Công nghệ Hùng Vương Hà Nội để Đánh giá mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên. Tổ chức 02 lớp tập huấn về “Hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và kế hoạch tham gia hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023” và “Nội dung ghi nhãn hàng hóa; xử lý, xử phạt vi phạm các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa” cho hơn 160 lượt học viên tại các cơ quan, tổ chức và hơn 50 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022 – 2030. Chi cục đã tham mưu Sở KH&CN ban hành Công văn số 78/SKHCN-TĐC ngày 15/02/2023 về việc đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên. Thực hiện mua bộ tiêu chuẩn; phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng và phòng Nông nghiệp huyện Phù Cừ thực hiện khảo sát, thu thập thông tin xây dựng tài liệu tuyên truyền về truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Vải Trứng Hưng Yên”.

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-SKHCN  ngày 06/01/2023 phê duyệt kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2023, Chi cục đã tổ chức 6 đợt kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong sản xuất, kinh doanh, hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 76 cơ sở trên địa bàn tỉnh. Kết quả, các cơ sở đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật vể tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 13 mẫu đồng hồ của 04 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sạch đang sử dụng để kiểm tra sai số tại Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL Hưng Yên, kết quả 13/13 mẫu đồng hồ đo nước đạt yêu cầu đo lường theo Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam ĐLVN 17:2017 Đồng hồ đo nước - Quy trình kiểm định.

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023, Chi cục đã phối hợp với Sở Nội vụ và đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tại 33 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những điểm chưa phù hợp và đề nghị đơn vị thường xuyên cập nhật, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật vào các quy trình và cần khắc phục ngay những điểm chưa phù hợp và gửi hồ sơ khắc phục về Chi cục TCĐLCL theo đúng thời hạn để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Chi cục đã kịp thời chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL  thực hiện dịch vụ kiểm định đạt hiệu quả cao. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm đã kiểm định, hiệu chỉnh và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho 5.180 PTĐ các loại; gấp 1,67 lần so với 6 tháng đầu năm 2022 (kiểm định, hiệu chỉnh và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho 3.105 PTĐ các loại) .

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Chi cục đã đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2023 như sau: Tiếp tục tham mưu, góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TCĐLCL; hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về TCĐLCL đến các tổ chức, cá nhân liên quan. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tổ chức các lớp tập huấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu Giám đốc Sở KH&CN tiếp tục triển khai Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 27/12/2022 Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành: Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/6/2021; Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên.

An Hạ 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang