Hưng Yên: Đẩy mạnh hoạt động kiểm định phương tiện đo trên địa bàn tỉnh

author 23:07 23/07/2022

(VietQ.vn) - Trong tháng 7, Chi cục TCĐLCL tỉnh Hưng Yên đã thực hiện kiểm định đối với 1.349 PTĐ các loại; hiệu chỉnh, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho 1.349 PTĐ các loại.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Hưng Yên đã phổ biến hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Đo lường; phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã ban hành 04 bản thông báo công bố hợp chuẩn, 14 bản thông báo công bố hợp quy, tiếp nhận 79 bản đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tiếp nhận các thông báo về dự thảo các văn bản kỹ thuật của các nước thành viên WTO do văn phòng TBT Việt Nam gửi qua cổng thông tin điện tử của mạng lưới TBT và chuyển tới các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. Trả lời, hướng dẫn các doanh nghiệp và các vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và hàng rào kỹ thuật trong thương mại.;

Chi cục đã chủ trì, tham mưu lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019 gắn với chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030”.

Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL tỉnh Hưng Yên đã thực hiện kiểm định đối với 1.349 PTĐ các loại. Ảnh minh họa

Chi cục đã thực hiện kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường và ghi nhãn hàng hóa tại 18 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả, 18/18 doanh nghiệp đã cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến việc quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm II và hồ sơ quản lý về tiêu chuẩn và ghi nhãn sản phẩm hàng hóa đầy đủ theo quy định; sử dụng PTĐ nhóm 2 đã được kiểm soát về đo lường và còn hiệu lực kiểm định; 100% Lô HĐGS được kiểm tra đạt yêu cầu về đo lường đối với lượng của HĐGS theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN;

Kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa tại 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả, 12/12 doanh nghiệp sử dụng phương tiện đo đã được kiểm soát về đo lường và còn hiệu lực kiểm định; 10/12 doanh nghiệp áp dụng TCVN ISO 14001:2015 và TCVN ISO 9001:2015 còn hiệu lực; thực hiện ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa theo quy định của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định số 111/2011/NĐ-CP.

Trong tháng 7 năm 2022, Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL báo cáo thực hiện kiểm định đối với 1.349 PTĐ các loại; hiệu chỉnh, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho 1.349 PTĐ các loại. 

Về định hướng hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong tháng 8 năm 2022, Chi cục tiếp tục tham mưu, góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TCĐLCL; hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về TCĐLCL đến các tổ chức, cá nhân liên quan; Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới về TCĐLCL cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước lĩnh vực TCĐLCL theo Kế hoạch đã được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt; Tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/6/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ được giao của Kế hoạch số 129/KH UBND ngày 17/10/2019 thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2030” tỉnh Hưng Yên; Tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20/01/2022 về kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2022.

 An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang