Kon Tum: Tạo bước chuyển biến rõ rệt về NSCL sản phẩm, hàng hóa chủ lực

author 06:42 02/08/2021

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng (NSCL) sản phẩm, hàng hoá trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa chủ lực tại địa phương; Tạo bước chuyển biến rõ rệt về NSCL của sản phẩm, hàng hóa chủ lực tại địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, kế hoạch đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: Thúc đẩy hoạt động NSCL với các hoạt động như: Tổ chức 01 hội nghị thông tin, tuyên truyền về Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 và vận động doanh nghiệp tham gia chương trình; Thường xuyên thông tin, truyền thông về chương trình NSCL trên các phương tiện thông tin đại chúng;  

Tổ chức 03 khóa đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp về nội dung và phương pháp áp dụng các hệ thống quản lý tiến tiến, công cụ nâng cao NSCL..; Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL: Thường xuyên hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố;

Hàng năm hỗ trợ từ 05 đến 10 doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hoá, hiện đại hoá hệ thống quản trị doanh nghiệp; chứng nhận sản phẩm, hàng hoá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp…

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ, nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch này; kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp tham gia chương trình.

Ban hành quy định cụ thể về việc hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao NSCL giai đoạn 2021-2025. Thành lập Hội đồng thẩm định xét duyệt hồ sơ của doanh nghiệp tham gia chương trình; căn cứ vào kết quả của Hội đồng thẩm định ban hành Quyết định phê duyệt hồ sơ tham gia chương trình của doanh nghiệp. Phổ biến nội dung chương trình; hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp tham gia chương trình…

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trên cơ sở khả năng cân đối nguồn ngân sách địa phương.

Giao Sở Tài chính: Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ chi thường xuyên thuộc kế hoạch theo quy định hiện hành. 

Yêu cầu các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, cơ quan truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ có liên quan trong kế hoạch, đồng thời phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền về nội dung và chính sách hỗ trợ của Chương trình; cung cấp thông tin về nhu cầu hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý của đơn vị cho cơ quan chủ trì xem xét, giải quyết.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang