Muốn tăng lương giảng viên ĐH, phải xóa bỏ bao cấp tràn lan

author 09:35 03/08/2014

(VietQ.vn) - TS Nguyễn Trường Giang, Bộ Tài chính đã đề ra các bước thay đổi cơ chế tài chính, giảm bao cấp tràn lan...để tăng lương cho giảng viên.

Thay đổi phân bổ ngân sách nhà nước cho giáo dục theo các "thông số" đầu vào, mà phải phân bổ theo các "thông số" đầu ra, gắn với định mức kinh tế kỹ thuật khoa học.

Gắn việc phân bổ kinh phí với đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục.

Làm thế nào để tăng lương giảng viên đại học?

Làm thế nào để tăng lương giảng viên đại học?

Thay đổi hỗ trợ học phí tất cả các ngành học sang việc chỉ hỗ trợ những ngành học mất cân đối. Thay việc hỗ trợ gián tiếp sang hỗ trợ trực tiếp cho người học.

Nhà nước đặt hàng với các ngành đào tạo khoa học cơ bản, khoa học xã hội nhân văn, nông nghiệp và nông thôn, năng lượng nguyên tử...phù hợp nhu cầu của Nhà nước. 

Kinh phí đào tạo được giao cho nơi có năng lực nhất. Theo đó, kinh phí đào tạo sẽ được đấu thầu. Ngân sách chỉ được giao cho những đơn vị có chất lượng, hiệu quả và chi phí hợp lý. Thực hiện cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở đào tạo, không phân biện công tư trong phân bổ ngân sách.

Với sinh viên sư phạm, thay vì bao cấp như hiện nay, sẽ chuyển sang cho vay tín dụng. Sau khi tốt nghiệp, nếu làm trong ngành giáo dục sẽ được xóa nợ.

Thay đổi hỗ trợ học phí sang việc cấp học bổng Chính phủ đối với sinh viên giỏi, sinh viên theo học các ngành đặc biệt theo yêu cầu của Nhà nước.

Khi thay đổi như vậy, sẽ có thêm kinh phí để tăng lương cho giảng viên.

TS Nguyễn Trường Giang

(Phó Vụ trưởng vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang