NAFOSTED sẽ tài trợ kinh phí các nhà khoa học dự hội nghị quốc tế

author 11:09 16/12/2014

(VietQ.vn) - Các nhà khoa hoc Việt Nam đi dự hội nghị quốc tế sẽ được NAFOSTED xem xét hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở...

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ.

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với các hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ) hỗ trợ, bao gồm: Tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế của nhà khoa học trẻ; Nghiên cứu sau tiến sỹ; Thực tập nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài; Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam; Tham dự và báo cáo công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc tại hội thảo chuyên ngành quốc tế; Công bố công trình khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế; Nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí khoa học và công nghệ trong nước; Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng; Hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác; Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ.

Các nhà khoa học trẻ sẽ được hỗ trợ kinh phí dự hội nghị quốc tế. Trong ảnh là TS Tạ Hải Tùng, ĐH Bách khoa Hà Nội

Các nhà khoa học trẻ sẽ được hỗ trợ kinh phí dự hội nghị quốc tế. Trong ảnh là TS Tạ Hải Tùng, ĐH Bách khoa Hà Nội

Mục tiêu để nâng cao năng lực, chất lượng nghiên cứu khoa học ở Việt Nam thông qua việc tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học trao đổi khoa học, công bố kết quả nghiên cứu, hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

Nguyên tắc hỗ trợ là: Đảm bảo tính khách quan, dân chủ, bình đẳng trong việc xem xét các đăng ký hỗ trợ; công khai chương trình và thủ tục hỗ trợ trên cổng thông tin điện tử của Quỹ. Hỗ trợ của Quỹ được hướng tới các hoạt động có chất lượng cao theo chuẩn mực quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

Quỹ chỉ tài trợ một phần kinh phí để hỗ trợ các hoạt động nêu tại Điều 1 của Thông tư này và không tài trợ trùng lặp các hoạt động đã được tổ chức, cơ quan khác tài trợ.

Quỹ cũng xem xét, hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tại địa phương nơi sinh sống không có Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác.

Quỹ hỗ trợ chi phí thực tế sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/năm đối với mỗi nhà khoa học trẻ tài năng.

Hằng năm, Quỹ xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ. 

Đối với cá nhân: Có kết quả nghiên cứu từ các đề tài, nhiệm vụ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ được công bố trên tạp chí khoa học uy tín thuộc các danh sách SCI, SCIE, SSCI, AHCI của Viện Thông tin khoa học (ISI), Hoa Kỳ hoặc được cơ quan có thẩm quyền cấp bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với sáng chế và giống cây trồng, được Hội đồng Khoa học chuyên ngành giới thiệu và đề nghị Quỹ khen thưởng.

Đối với tổ chức: Chủ trì thực hiện thành công, đúng hạn các đề tài, nhiệm vụ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ trong đó có thành viên tham gia được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ. 

Thanh Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang