Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài

author 15:49 20/02/2022

(VietQ.vn) - Trong tháng 1/2021, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid, nhưng vốn đầu tư nước ngoài (vốn FDI) vào Việt Nam vẫn tăng trưởng khá, đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 15 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 1,2 tỷ USD, chiếm 58,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

103 dự án mới được cấp phép trong tháng 1

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/01/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021.  Ngoài vốn đầu tư đăng ký mới giảm thì cả vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đều tăng mạnh so với cùng kỳ. 

Cụ thể, vốn đăng ký mới: có 103 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng gần 2,2 lần so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt gần 388 triệu USD (giảm 70,7% so với cùng kỳ). 

Vốn điều chỉnh: có 71 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 54,3% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 1,27 tỷ USD (tăng gấp 2,69 lần so với cùng kỳ). 

Góp vốn, mua cổ phần: có 206 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN (tăng 6,2% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt 443,5 triệu USD (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ). 

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong tháng 1/2022

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 15 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 1,2 tỷ USD, chiếm 58,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư trên 472 triệu USD, chiếm gần 22,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành hành chính và dịch vụ hỗ trợ; bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là trên 221 triệu USD và 52,5 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Nếu xét về số lượng dự án mới thì bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 29,1%, 22,3% và 15,5% tổng số dự án.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, đã có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong tháng 1 năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 666 triệu USD, chiếm 31,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ 2021; Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 481 triệu USD, chiếm 22,9% tổng vốn đầu tư, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ. Trung Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 451 triệu USD, chiếm gần 21,5% tổng vốn đầu tư, giảm 27% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan,…

Xét về số lượng dự án, Hàn Quốc là đối tác có nhiều nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và góp vốn mua cổ phần nhất trong tháng 01/2021 (chiếm 19,4% số dự án mới, 26,8% số lượt điều chỉnh và 35,4% số lượt GVMCP).

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 30 tỉnh, thành phố trên cả nước trong tháng 01 năm 2021. Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 448 triệu USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 29,9 lần so với cùng kỳ năm 2021. Nghệ An mặc dù không thu hút được dự án mới, xong với 02 dự án điều chỉnh vốn quy mô lớn, Nghệ An xếp thứ hai với 400 triệu USD, chiếm trên 19% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Bắc Ninh, Long An Phú Thọ…

Nếu xét về số dự án mới, các nhà ĐTNN vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong đó, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả về số dự án mới (37,9%), số lượt dự án điều chỉnh (16,9%) và góp vốn mua cổ phần (71,4%).

Xuất siêu 1,5 tỷ USD không kể dầu thô

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tính tới 20/01/2022, các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được trên 1,61 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021. 

Về xuất khẩu, Kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN giảm nhẹ trong tháng 1/2022. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) ước đạt trên 21,6 tỷ USD, giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ, chiếm 73% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt 21,5 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3% so với cùng kỳ, chiếm 72,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Trong tháng 1/2022, nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 2 tỷ USD, tăng 13,69% so cùng kỳ và chiếm 65,6% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm song tính chung trong tháng 1 năm 2022, khu vực ĐTNN xuất siêu trên 1,6 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 1,5 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu trên 2,5 tỷ USD.

Đáng chú ý, đầu tư nước ngoài đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút ĐTNN với gần 52,9 tỷ USD (chiếm 12,7% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bình Dương với gần 37,8 tỷ USD (chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư); Hà Nội với trên 37,1 tỷ USD (chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư).

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, nối tiếp đà phục hồi từ cuối năm 2021 sau tác động của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp ĐTNN đã ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án ĐTNN trong tháng 1/2022 tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Điều chỉnh vốn và góp vốn mua cổ phần đều tăng so với cùng kỳ cả về số lượt dự án điều chỉnh, góp vốn mua cổ phần cũng như tổng vốn đầu tư tăng thêm và giá trị vốn góp. Vốn đầu tư đăng ký mới tuy giảm so với cùng kỳ do không có nhiều dự án quy mô lớn song số lượng dự án đầu tư mới lại tăng mạnh (gấp gần 2,2 lần cùng kỳ), cho thấy niềm tin của nhà ĐTNN đối với môi trường đầu tư của Việt Nam.

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN giảm nhẹ trong tháng 1/2022. Mặc dù vậy, khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu 1,6 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 1,5 tỷ USD không kể dầu thô. Tuy nhiên, xuất siêu khu vực ĐTNN không thể bù đắp phần nhập siêu trên 2,5 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, do đó cả nước xuất siêu khoảng 900 triệu USD.

Một số dự án đầu tư lớn trong tháng 1/2022 là: Dự án Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện (Trung Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 260 triệu USD tại Nghệ An (cấp GCNĐKĐT điều chỉnh ngày 10/01/2022). Dự án thương mại và dịch vụ GE Việt Nam (Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 216,9 triệu USD tại Bắc Ninh (cấp GCNĐKĐT điều chỉnh ngành 7/01/2022). Và Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử (JNTC - Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 163 triệu USD tại Phú Thọ (cấp GCNĐKĐT điều chỉnh ngành 7/01/2022).

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang