Nguyên tắc và phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO 21001:2018 - Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục

author 19:32 18/08/2023

(VietQ.vn) - Nhằm đáp ứng nhu cầu quan trọng trong việc đánh giá cơ sở giáo dục đối với người học và các bên quan tâm, thụ hưởng cũng như nâng cao năng lực các tổ chức giáo dục, Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) dành cho các tổ chức giáo dục 21001:2018 đã được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành.

ISO 21001 – Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục

Tiêu chuẩn ISO 21001 sẽ cung cấp công cụ quản lý chung cho tổ chức để cung cấp những sản phẩm và dịch vụ giáo dục có khả năng đáp ứng yêu cầu của người học. Đây chính là tiêu chuẩn hệ thống quản lý độc lập, dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 (không phải là một ứng dụng trong ngành) và phù hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác bằng việc áp dụng cấu trúc cấp cao. Tiêu chuẩn ISO 21001 thường tập trung vào sự tương tác giữa tổ chức giáo dục, khách hàng, người học và các bên liên quan khác.

Phạm vi và nguyên tắc áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu đối với hệ thống quản lý của tổ chức giáo dục (EOMS) khi mà tổ chức đó:

Cần được chứng tỏ khả năng hỗ trợ việc để đạt được và phát triển năng lực dựa vào giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu; Hướng tới nâng cao sự hài lòng của người học, các bên liên quan và nhân viên thông qua việc áp dụng hiệu quả EOMS, bao gồm quá trình cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu của người dùng, các học giả và những người thụ hưởng khác; 

Tất cả yêu cầu của tiêu chuẩn là chung chung nhằm áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào sử dụng chương trình giảng dạy để hỗ trợ phát triển năng lực dựa vào giảng dạy, học tập hay nghiên cứu, bất kể loại hình, quy mô nào hoặc phương pháp cung cấp; Tiêu chuẩn Quốc tế này có thể được áp dụng cho các cơ sở giáo dục là một phần của một tổ chức lớn hơn mà hoạt động chính của họ không phải là giáo dục, ví dụ như các cơ quan đào tạo chuyên ngành; Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 không áp dụng cho những tổ chức chỉ sản xuất hoặc sản xuất các sản phẩm giáo dục.

Ảnh minh họa

Hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục theo ISO 21001 được thiết lập dựa trên nền tảng 11 nguyên tắc, trong đó phải kể đến một số nguyên tắc mang tính đặc thù của hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục, như:

Hướng vào người học và các bên hưởng lợi khác: Thành công bền vững đạt được khi một tổ chức giáo dục có thể giải quyết được yêu cầu của mọi người học, đồng thời thu hút và giữ được lòng tin của các bên hưởng lợi khác như người sử dụng lao động, cha mẹ và chính phủ. Các tổ chức thành công thực hiện công việc để đảm bảo rằng từng người học thực hiện với tiềm năng cao nhất của họ. Mỗi hoạt động được thực hiện với tổ chức giáo dục đều mang lại cơ hội tạo ra nhiều giá trị hơn cho người học và các bên hưởng lợi khác;

Sự lãnh đạo về tầm nhìn: Sự lãnh đạo về tầm nhìn là việc lôi cuốn người học và các bên hưởng lợi khác cùng tham gia vào việc tạo lập, xây dựng và thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu của tổ chức;

Trách nhiệm xã hội: tổ chức giáo dục chịu trách nhiệm về tác động của các quyết định và hoạt động của mình tới xã hội, kinh tế và môi trường thông qua sự minh bạch và ứng xử đạo đức;

Khả năng tiếp cận và sự bình đẳng: Các tổ chức giáo dục cần đảm bảo rằng nhóm người rộng nhất có thể tiếp cận được các sản phẩm và dịch vụ giáo dục của mình, tùy thuộc vào các ràng buộc và nguồn lực của họ. Tổ chức cũng cần đảm bảo rằng tất cả người học có thể sử dụng và hưởng lợi từ các sản phẩm và dịch vụ đó một cách công bằng;

Ứng xử có đạo đức trong giáo dục: Khả năng của tổ chức trong việc tạo ra môi trường đạo đức chuyên nghiệp, trong đó các bên quan tâm đều được đối xử công bằng, tránh xung đột lợi ích và các hoạt động được thực hiện vì lợi ích xã hội. Để thành công bền vững, tổ chức cần xây dựng hình ảnh chính trực (trung thực và công bằng) trong đối xử với các bên quan tâm. Nhân viên của tổ chức cần giữ mình ở tiêu chuẩn nghề nghiệp cao nhất trong mọi ứng xử;

An toàn và bảo vệ dữ liệu: Tổ chức tạo lập môi trường trong đó tất cả các bên quan tâm có thể tương tác tổ chức giáo dục với đầy đủ niềm tin rằng họ duy trì được kiểm soát đối với việc sử dụng dữ liệu về chính mình và tổ chức giáo dục sẽ xử lý dữ liệu của họ với sự thận trọng và bảo mật thích hợp.

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 21001:2018 

Việc áp dụng tiêu chuẩn giúp thể hiện trách nhiệm xã hội, nâng cao uy tín của tổ chức giáo dục thông qua cung cấp giáo dục có chất lượng toàn diện và công bằng, chuyên biệt hóa việc học tập đáp ứng cho tất cả người học, bao gồm cả những người có nhu cầu giáo dục đặc biệt, người học từ xa và cơ hội học tập suốt đời.

Việc áp dụng tiêu chuẩn cũng là cách thức chứng tỏ cam kết của tổ chức giáo dục với việc cải tiến liên tục chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu của người học và các bên quan tâm có liên quan; thúc đẩy văn hóa cải tiến, khích lệ sự xuất sắc và đổi mới trong tổ chức giáo dục.

Khánh Mai

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang