Ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp 'đặc biệt' ứng cử Tổng Bí thư khoá mới

author 18:53 23/01/2016

Thượng tướng Võ Tiến Trung cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trường hợp "đặc biệt" được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu tái cử chức vụ Tổng bí thư tại Đại hội Đảng XII.

 

Bên lề Đại hội Đảng XII chiều 23/1, Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng đã chia sẻ với báo chí một số nội dung về công tác nhân sự tại Đại hội Đảng XII.
- Chiều nay, Đi hội bắt đầu bàn về công tác nhân sự, năm nay số lượng Uỷ viên Trung ương chính thức tăng lên trong khi số lượng Ủy viên Trung ương dự khuyết lại giảm. Ông đánh giá thế nào?
Điều này Ban Chấp hành Trung ương XI thảo luận rất kỹ. Nhiều ý kiến cho rằng nên nâng số lượng Ủy viên Trung ương lên vì hiện nay có nhiều nhiệm vụ để phát triển đất nước. Đặc biệt, trong Đảng có nhiều Ban mới thành lập như Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, do đó cần có thêm Ủy viên Trung ương. 
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng không cần số lượng Ủy viên Trung ương nhiều, chỉ khoảng 200 Ủy viên Trung ương là được. Do đó so với khoá trước, Ủy viên Trung ương chính thức từ 175 tăng lên 180, Ủy viên Trung ương dự khuyết giảm từ 25 xuống còn 20. Nghĩa là Ban Chấp hành Trung ương vẫn giữ nguyên như cũ là 200.
Điều đáng nói ở đây, lần đầu tiên Trung ương có quy hoạch cán bộ chiến lược, nghĩa là quy hoạch cán bộ từ Trung ương, sau đó luân chuyển đào tạo và mở được 6 lớp cán bộ chiến lược ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Vì vậy, công tác chuẩn bị nhân sự lần này chặt chẽ và thấu đáo hơn.
Các đồng chí vào Trung ương lần này được Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu đều qua rất nhiều vòng. Theo đó, quy trình giới thiệu từ cấp cơ sở, Ban Chấp hành Trung ương, rồi Bộ chính trị bỏ phiếu, sau đó mới đưa ra Trung ương để chính thức giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương.
Lần này Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu thêm 5 đồng chí quá tuổi, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại để kế thừa, tập hợp, giữ vững ổn định chính trị và khối đại đoàn kết của toàn dân và đặc biệt là giữ đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 
Tôi rất khâm phục các đồng chí uỷ viên lớn tuổi đều xung phong rút ra khỏi Bộ Chính trị để tạo điều kiện cho lớp trẻ. 
Trung ương có ý kiến nên để 3 đồng chí ở lại nhưng 3 đồng chí thống nhất nhau rất cao là rút khỏi Bộ chính trị, và đồng chí Nguyễn Phú Trọng ở lại để có tính kế thừa.

 

Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng

- Vậy các tiêu chuẩn cụ thể của các Ủy viên Trung ương để có thể gánh vác được trọng trách trong thời gian tới là gì, thưa ông?

Tiêu chuẩn được nêu rất rõ trong phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương. Đó là những đồng chí có năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và đặc biệt có trách nhiệm và tư duy chiến lược đối với đất nước. 

Đặc biệt lần này Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Bộ Chính trị đưa ra chỉ tiêu không để lọt những người cơ hội, những người thiếu phẩm chất đạo đức, những người chủ trì đơn vị để xảy ra nhiều việc nghiêm trọng, mất đoàn kết, hoặc có tính trù dập cán bộ để vào Ban Chấp hành Trung ương. 

Như vậy, đây là lần chuẩn bị nhân sự hết sức chặt chẽ và tôi tin Trung ương khoá XII sẽ lãnh đạo đất nước phát triển vượt bậc.

- Với quy chế bầu cử được Đại hội XII thông qua thì các đại biểu có thuận lợi, khó khăn gì khi bầu cử?

Không có khó khăn gì. Hiện nay các đoàn đang bắt đầu thảo luận. Đại biểu hoàn toàn có quyền ứng cử và đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương. 

Khi anh đề cử vào mà người đó muốn rút thì cũng do Đại hội quyết định cho rút hay không. Như vậy tôi cho rằng Đại hội vừa tập trung vừa dân chủ, hoà quyện với nhau rất rõ ràng. 

- Vậy đối với những hồ sơ tự ứng cử thì như thế nào, thưa ông?

Đồng chí nào muốn tự ứng cử thì chuẩn bị hồ sơ. Việc này, đã có hướng dẫn trước Đại hội rất lâu rồi và đã đã được gửi đến các đoàn. 

Đồng chí nào muốn ứng cử thì có hồ sơ về lý lịch trích ngang, có nhận xét của địa phương, không có gì phức tạp cả.

Đối với người giới thiệu những người mới vào Ban Chấp hành Trung ương thì người đó phải có lý lịch trích ngang báo cáo trước Trung ương về đồng chí đó và đồng chí đó phải cung cấp hồ sơ để các đại biểu trong Đại hội đọc, để xem xét có xứng đáng để bỏ phiếu hay không.

- Cụ thể hơn, hướng dẫn này có từ khi nào, thưa ông?

Sau Hội nghị Trung ương 13 đã có hướng dẫn rồi. Ban Chấp hành Trung ương đã hướng dẫn các Đoàn đại biểu khi muốn giới thiệu ai thì phải chuẩn bị hồ sơ.

- Vậy đối với việc các đảng viên tự ứng cử thì sao?

Đảng viên tự ứng cử thì tự do. Điều lệ Đảng đã quy định rất rõ rồi. Anh là đảng viên thì phải nắm điều lệ Đảng. Nếu anh muốn ứng cử thì gửi đơn lên Đại hội, kèm theo đơn ứng cử thì phải có lý lịch trích ngang, nhận xét của địa phương.

- Tại Đại hội, đại biểu muốn giơ tay tự ứng cử có được không?

Trong trường hợp này tôi nghĩ vẫn được. Ban tổ chức Đại hội sẽ có thời gian để lấy hồ sơ vì tất cả các đảng viên đều có hồ sơ lưu tại đơn vị.

- Trường hợp này có bao gồm cả Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị hiện tại không?

Không. Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị hiện tại đã được giới thiệu từ Hội nghị Trung ương 12, 13, 14 và chốt danh sách rồi. 

Ví dụ, đối với bản thân tôi, theo quy chế mới thì tôi không có quyền giới thiệu. Vì tôi muốn giới thiệu ai thì tôi đã giới thiệu từ Hội nghị Trung ương 11, 12, 13. Việc này đã biểu quyết, thông qua danh sách rồi.

- Hiện nay đã có đại biểu nào tự ứng cử chưa, thưa ông?

Chưa, chưa có ai làm việc đó, chưa có thông tin gì cả. Chiều nay mới bắt đầu họp đoàn, đồng chí trưởng đoàn sẽ phổ biến toàn Đảng hiện nay đã có bao nhiêu người gửi lên ứng cử, sau đó Ban Chấp hành Trung ương mới báo cáo trong Đại hội này ai ứng cử, ai đề cử và ứng cử, đề cử đó có bao nhiêu người. Lúc đó Đại hội sẽ quyết định là số dư bao nhiêu %. 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã giới thiệu số dư là hơn 10%, tính ra đã là 21 người. Trong khi chúng ta bầu 200 ủy viên. Số dư còn lại 20% thì Đại hội sẽ bỏ phiếu những người mới ứng cử, đề cử thêm và lấy từ cao xuống thấp, đủ 30% thì thôi. 

Quy định này có từ Hội nghị Trung ương 14 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11, quyết định số dư không quá 30%. 

Trong trường hợp quá 30%, Đại hội sẽ biểu quyết những người mới vào đó, không cần quá bán, lấy từ cao xuống thấp, khi nào đủ 30% thì thôi. Việc này nằm trong quy chế bầu cử.

- Các hãng tin quốc tế đưa tin về việc có 2 cái tên cho chức vụ cao nhất ở Đại hội Đảng XII. Không biết ông có nghe tin đó và có bình luận gì về những thông tin này?

Cụ thể là những cái tên nào?

- Đó là Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ?

Tôi nói rất rõ, phương án của Trung ương là để lại một đồng chí giữ vị trí Tổng Bí thư. Trung ương đã giới thiệu 4 người ở lại giữ cương vị đó, với đồng chí Nguyễn Phú Trọng là 5.

Cả 4 người được Trung ương giới thiệu đều làm đơn và báo cáo Trung ương xin rút khỏi vị trí này.

Hội nghị Trung ương 14 làm rất dân chủ, Bộ Chính trị không có quyền cho rút. Bộ Chính trị đưa cả 4 đồng chí đó ra trước Trung ương để bỏ phiếu kín, kết luận cho phép rút không. 

Trong đó, cả 4 đồng chí, có đồng chí Thủ tướng được Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 cho phép rút. Như vậy còn lại đồng chí Nguyễn Phú Trọng là trường hợp "đặc biệt" ở lại để ứng cử vào vị trí Tổng Bí thư khóa XII.

Xin cảm ơn ông!

Theo VTC


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang